5000 tulevaisuuden kykyä

15.9.2017 - Jyrki Metsola

Maailma on suuressa murroksessa. Yrityksille tämä voi tarkoittaa mm. sitä, että vanhat liiketoimintamallit kyseenalaistetaan ja markkinoille tulee startupkulttuurin myötä toimijoita, joilla ei ole historian painolastia, vaan jotka katsovat asioita uudella tavalla ja tulokulmalla. Esimerkkinä toimii vaikkapa suomalainen Bolt.Works Oy, joka haastaa rakennusalan perinteiset toimintamallit mobiilipalvelullaan, joka yhdistää rakennusalan työt ja työvoiman uudella tavalla. Ylipäätänsä kyse on vanhojen toimintatapojen terveestä kyseenalaistamisesta, ns. ”mutkien oikaisemisesta” ja oleelliseen keskittymisestä. Olemme jo nähneet mm. Uberin, Airbnb:n ja monia muita tienraivaajia uudelle ajattelulle.

Samalla kilpailu osaajista kovenee. Työelämään tulevat nuoret odottavat työltään osittain erilaisia asioita kuin me jo kymmeniä vuosia vastaavassa tilanteessa olleet. Odotuksissa korostuvat työn merkityksellisyys, joustavuus työn ja vapaa-ajan yhdistämisessä, monipuoliset itsenä kehittämismahdollisuudet, hyvä työyhteisö ja työkaverit.

Miten nämä asiat liittyvät suunnitteluun ja sitä kautta CADiin? Tulevat suomalaisen suunnittelun ammattilaiset ovat juuri niitä nuoria, jotka varmastikin tulevat kyseenalaistamaan vanhat toimintamallit. Heille ei riitä selitykseksi, että ”näin meillä on aina toimittu”. CAD-suunnittelun osalta nuoret kyvyt haastavat niin meidät ohjelmistotalot kuin myös teidät suunnittelua tekevät yritykset. Nuori rakennesuunnittelija ei varmastikaan tunne itseään motivoituneeksi, jos hänen työnsä on ”prujata” elementtikuvia CAD:llä. Nuori sähkösuunnittelija saattaa ihmetellä, miksi urakoitsijalle edelleenkin lähetetään kuvat valtaosin PDF:nä, kun hän on tehnyt suunnitteluohjelmistolla älykkään tietomallin juuri kyseisestä kohteesta.

CAD-ohjelmistot kehittyvät ja monipuolistuvat. CADS Electric on tästä hyvä esimerkki. Tiedonhallinnan rooli on korostunut, rakennussähköistyksessä tietomallintaminen on kasvattanut merkitystään. Myös rakennesuunnittelussa tietomallintaminen on kasvussa, mutta samaan aikaan suunnittelua tehdään tehottomasti perusCAD-ohjelmistolla. Tähän CADS House tarjoaakin ainutlaatuisen kehityspolun, piirustuksista tietomalleihin -teknologiallaan. Tämä asettaa väistämättä myös paineita osaamiselle ja osaltaan myös nykyisten toimintamallien kyseenalaistamiselle.

Noin 5 000 tällä hetkellä teknillisellä alalla opiskelevaa suomalaista tulevaisuuden kykyä käyttää CADS-opiskelijalisenssiä. Heillä on käytössään täydet asiakasedut, kuten uusimmat versiot ja myCADS-verkkopalvelu oppimisen keskeisenä ympäristönä. Yhä kiihtyvässä tahdissa opiskelijat myös lunastavat lisenssinsä, joko perustaessaan oman yrityksen tai työllistyttyään toiseen yrityksen. Tiivis yhteistyömme teknisen alan oppilaitosten kanssa läpi Suomen varmistaa osaltaan, että niistä valmistuvat nuoret osaavat hyödyntää CADS-suunnittelujärjestelmiemme parhaita ominaisuuksia. Asiakastyytyväisyyskyselymme (2/2017) runsaasta 500 opiskelijavastaajasta 97 % suosittelisi CADSiä, opettajista 100 %.

 

Kymdata Oy Jyrki MetsolaHyödyntäkää tämä mahdollisuus, olkaa kanssamme aktiivisia oppilaitosten suuntaan. Tehdäänkö se yhdessä?

Jyrki Metsola
Toimitusjohtaja
Kymdata Oy