Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu.

19.10.2017 - Jyrki Metsola
BIM Forum

 

Näin lausui Trimble BIM Forum -tapahtumassa 12.10.2017 A-insinöörit Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Keinänen. Keinäsen aiheena oli 'Tuotammeko arvoa tunneilla vai suunnitelmilla'. Varsin puhuttelevassa ja ajatuksia herättävässä esityksessään hän haastoi koko rakennusalan uudistumaan. Keskeisiä keinoja ovat kyky käyttää hyväksi muiden osaamista, tietomallipohjainen (BIM) suunnitteluprosessi läpi koko projektin, uudet projektimallit kuten allianssimalli ja ylipäätänsä pohdinta: Mitä arvoa tuotamme asiakkaalle?

Samassa tapahtumassa suomalaisen BIMin 'grand old man', nykyään professorina Liverpoolissa työskentelevä Arto Kiviniemi toi esiin useita ajatuksia, jotka tukevat myös Keinäsen viestiä. BIM ei ole tavoite, vaan väline. On määriteltävä Business Value -näkökulmasta, mitä mallintamisella tavoitellaan. Myös Kiviniemi korosti kommunikoinnin ja yhteistyön merkitystä. Pelkkä keskitetty data ei riitä, itseasiassa Kiviniemi kyseenalaisti ajatuksen yhden keskitetyn tietomallin teknologiasta. Sen sijaan hän puhui verkottuneesta mallista, jossa asiat ovat yhteydessä toisiinsa.

Herää väkisinkin kysymys, että olemmeko me suomalaiset liiaksi teknologiauskovaisia? Olemmeko myös suomalaisessa rakentamisessa menneet "BIM-humalassa" vahvasti teknologia edellä, kun teknologian rinnalla vähintään yhtä tärkeä asia olisi ollut kehittää vahvasti prosesseja? Kiistatta tietomallintaminen on parantanut rakentamista ja tulee sitä tulevaisuudessa entisestään parantamaan, mutta tämä ei riitä. Kuten Kiviniemi totesi: "Nyt eri mallien yhteensovittaminen on törmäystarkastelua. Pitää päästä siihen, että virheitä (siis törmäyksiä) ei alunperin olisikaan."

Miksi sitten asiat eivät kehity riittävällä vauhdilla? Miksi seminaareissa sekä lehti- ja blogikirjoituksissa vuodesta toiseen toistetaan samaa mantraa? Syitä on varmastikin monia, mutta ainakin seuraavia syitä on nostettu esille: Kiire, rakennusalan fragmentoituminen ja 'näin on aina tehty' -näkökulma. Fragmentoituminen näkyy tietysti myös siinä, että meillä ei varsinaisesti ole vahvaa pelaajaa tässä kokonaisuudessa, joka pystyisi laivan suunnan kääntämään. Ehdotin aikanaan buildingSMART Finlandille selkeästi vahvempaa roolia ja sen mahdollistamiseksi jäsenyritysten (rakennuttajat, suunnittelutoimistot, urakoitsijat,  ohjelmistotalot) selkeästi vahvempaa taloudellista panostusta järjestön työhön, mutta tuolloin se ei ottanut tuulta allensa.

Kiire. Tuo ihana syy olla kehittämättä asioita. Väitän kuitenkin, että ne yritykset, jotka kiireenkin keskellä kyseenalaistavat terveellä tavalla omat toimintamallinsa ja prosessinsa ja rakentavat itselleen kilpailuetua, ovat tulevaisuuden voittajia.

Sillä, kuten Jyrki Keinänen totesi: "Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu." Kysymys kuuluukin, että kuinka kauan meillä on aikaa muuttua?

Kehittämisterveisin,

Jyrki Metsola
Toimitusjohtaja
Kymdata Oy