CADMATIC Electrical uudistui

30.1.2020

CADMATIC Electrical 18-version seitsemäs revisio julkaistiin 21.1.2020. ”CADS is now CADMATIC” -brändimuutoksen lisäksi ohjelmistoon tuli lukuisia uusia ominaisuuksia, pienistä korjauksista isoihin kokonaisuuksiin. Tietokantarakenteet kuitenkin säilyvät entisellään, eikä projektikantoja tarvitse erikseen päivittää. Isoimmat uudistukset liittyvät projektimaisuuteen ja projektien hallintaan, leikepöytä- ja apuprojekteihin sekä I/O-toimintoihin.
 

1. Projektimaisuuteen useita parannuksia

1. Projektin aloitus entistä joustavampaa

Projektin aloitukseen tuli uusia mahdollisuuksia, sillä projektin voi nyt aloittaa helpommin myös tietokantapäässä, ilman kuvan luontia. Jatkossa, kun projektia luodaan, käyttäjä voi aina itse valita käytettävän pohjaprojektin. Oletusarvoilla projekti syntyy oletusprojektin pohjalta kuten ennenkin.  Uusi projektin luonti näyttää käyttäjälle selkeämmin sen, mihin ja minkä pohjalta projektia ollaan luomassa. 

Projektin luonti CADMATIC ElectricalillaProjektikansiossa olevat, käyttäjän itse luomat alikansiot, kuten esim. raporttipohjat, kopioituvat haluttaessa myös uuteen projektiin.

Ohjelmiston luomat ja käyttämät alikansiot kopioituvat aina, eikä siihen voi käyttäjä vaikuttaa.

 

 

 

 

2. Projektin symbolit talteen projektille

Ohjelmiston käyttämiä alikansioita ovat esimerkiksi projektin symbolit. Projektin asetuksissa voi määrittää sen, mitä symboleita kopioidaan projektikansioon. Näin myös mahdolliset omat symbolit kulkevat jatkossa projektin mukana.

Projektin asetukset

Symbolia haetaan ensin kaikista symbolihakemistoista. Jos symbolia ei näistä hakemistoista löydy, etsitään vielä projektin alta. Eli projektikansio on viimeinen kansio, josta symbolia etsitään. Tämä mahdollistaa omien symbolien luonnin omalle koneelle ja näiden jakelun projektin kautta muille käyttäjille. Symbolia nimettäessä on varmistettava, ettei samannimistä symbolia löydy normaaleista symbolihakemistoista.

Symbolihakemistojen polut on myös uudistettu. Symbolihakemistojen yhteenlaskettu pituus voi olla yli 259 merkkiä.
 

3. DB-työkalun käyttöliittymämuutokset

Projektin asetukset on jaettu nykyisin asetuksiin ja yleistietoihin. Yleistietoihin voidaan nykyisten kohdetietojen lisäksi lisätä projektille myös lisätietoja vastaavasti, kuin tähän asti on ollut mahdollista muille projektin objektityypeille. Projektin tietojen lisäys kuvaan onnistuu projektipuun kontekstivalikosta.

db
 
Uusien toiminnallisuuksien myötä, tehtiin DB Työkalun käyttöliittymään myös muita muutoksia. Vanha Toiminnot-työkalurivi jaettiin Toiminnot ja Hallinta-osioihin. Aloitus-työkaluriviin jäi vain aktiiviseen projektiin liittyvät toiminnot. Tiedosto-sivu puolestaan otettiin tässä yhteydessä paremmin käyttöön ja sinne lisättiin useita hyviä ominaisuuksia, kuten:

•    Uuden projektin luonti
•    Olemassa olevan projektin avaus ja tähän viimeksi käytettyjen projektien muisti
•    Aktiivisen projektin tiedot

Käyttöliittymän asetukset ja SQL Server projektien hallinta löytyy jatkossa vain täältä.

Käyttöliittymän asetukset
 

2. Leikepöytäprojekti mahdollistaa massakopioinnin

Leikepöytäprojektin avulla voit kopioida projektin osia projektin sisällä tai projektista toiseen. Jonkin piirin tai esim. moottorilähdön monistaminen useaksi kopioksi onnistuu siis varsin helposti ja tehokkaasti. Tuontivaiheessa päästään määrittämään miten asioita tuodaan ja miten tunnuksia juoksutetaan. Myös se, mitä ollaan tuomassa, näytetään tuontidialogissa jo ennen kuin tuonti käynnistetään. Näet siis selkeästi mitä on syntymässä.
Katso tarkempi esittely toiminnallisuudesta myCADSistä*  

Leikepöytäprojekti on tilapäinen ja se ylikirjoitetaan aina sinne kopioitaessa, kuten Windowsin leikepöytäkin. Mikäli leikepöytäprojektissa on sisältöä, voidaan se tuoda kohdeprojektiin omalla toiminnolla. 
 

Leikepöytä

Voit tallentaa tarvitsemasi projektin osat apuprojektiksi

Mikäli haluat kasata isompia kokonaisuuksia, ennen niiden tuomista aktiiviseen projektiin, voit hyödyntää apuprojekteja. Apuprojekti on käyttäjän sovellushakemistoon halutulla nimellä tallennettu projekti, jota voi muokata normaalisti tietokantatyökaluilla. Kun leikepöytäprojekti on tilapäinen, voi apuprojekteja puolestaan tallentaa käyttäjän koneelle myöhempää käyttöä varten.

Käyttäjän itselleen tallentamat projektit löytyvät Apuprojektit-napin alta. Apuprojekteja myös hallinnoidaan samasta paikasta; apuprojekteja voi muokata, tuoda halutun apuprojektin aktiiviseen projektiin sekä poistaa turhia apuprojekteja.

Apuprojektit leikepöydällä

Apuprojektin muokkaus CADMATIC ElectricalissaApuprojektin muokkaukseen käytetään normaaleja DB Työkalun toimintoja. Avatun apuprojektin erottaa normaalista projektista puun projektikuvakkeesta ja projektin nimestä. 

Lue lisää leikepöytä- ja apuprojekteista sekä objektien yhdistämisestä myCADS verkkopalvelusta 

Voit myös kysyä lisätietoja Leikepöytä-toiminnallisuuden hyödyntämisestä Senior Application Specialist Toni Hirvoselta, toni.hirvonen@cads.fi

 

 

3. I/O-uudistus

I/O-uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu muutoksia käyttöliittymiin ja toimintatapoihin, kuitenkin sillä ajatuksella, että muutokset eivät edellytä tietokantarakenteen muutosta ja yhteensopivuus vanhojen kuvien kanssa säilyy.

I/O-pisteiden, -laitteiden ja -kanavien luontia ja hallintaa on selkeytetty.Uudistuksen tavoitteena on ollut selkeyttää I/O-pisteiden, -laitteiden ja -kanavien luontia ja hallintaa. Uuden revision myötä I/O-kortteja voi luoda helposti suoraan kuvassa, ilman korttimäärittelyn luontia Configuration-työkalussa. I/O-kortin kanavat voi myös sijoittaa kuvaan yksitellen kuten ennenkin, tai sen voi tehdä uudella toiminnolla, mikäli koko kortti halutaan esittää yhdellä symbolilla.

 

 

 

I/O

I/O-kortti näkyy laitepuussa, kuten muutkin laitteet. Sen alla näytetään myös kyseisen kortin kanavat. Kanavilla näkyy tieto siitä, onko se vapaa, käytössä, vai onko kanavaan kytketty useampia I/O-pisteitä.

I/O-pisteille on luotu oma puunäkymä, joko piireittäin tai sijainneittain ryhmiteltynä. Tässä puussa puolestaan näytetään I/O-pisteet ja tieto, onko kyseinen piste kytketty johonkin kanavaan, vai onko kytkentä vielä tekemättä.

 

I/O-puu

Käyttö on siirretty hyvin pitkälle näiden puiden kontekstivalikoihin, josta voidaan tehdä mm. I/O-pisteiden kytkentä haluttuun kanavaan. Kytkemättömät I/O-pisteet näkyvä myös laitteet puussa NO_CARD nimisen laitteen alla. I/O-kortti tyyppisen laitteen ominaisuudet dialogiin on tullut myös uusi välilehti: I/O-kanavat.

Kaikki nämä yhdessä vievät I/O-hallintaa nyt jo suuren harppauksen parempaan suuntaan.