CADS Electric -revision 18.0.3 uudistuksia

12.12.2018
Cads Electric revisio

CADS Electric -revisio 18.0.3 toi laajan parannuksen ja paljon uudistuksia ohjelmiston käyttöön. Lisäksi revision 18.0.3 yhteydessä projektitietokannan rakenne muuttui, mikä tarkoittaa sitä, että 18.0.3 -muotoon muutettuja projekteja ei voi jatkaa enää vanhemmalla versiolla.

Dokumenttipuu

Tuotteeseen on lisätty mahdollisuus ottaa näkyviin toinen projektipuu ja uutena puu-tyyppinä dokumenttipuu.

Edelleen CADSin projektin tulee sijaita yhdessä kansiossa. Dokumenttipuu mahdollistaa kuitenkin kuvien jäsentelyn hierarkkisesti omiin kansioihin, jolloin eri tyyppiset kuvat on helppo löytää CADSin käyttöliittymässä.

Dokumenttipuun kontekstivalikosta löytyy dokumenttien käsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten kuvien nimeämiset, otsikkotaulun täyttötoiminnot sekä tulostukset. Myös luettelot voidaan jatkossa liittää projektin dokumenteiksi, jolloin niiden päivittäminen helpottuu huomattavasti.

cads_electric_dokumenttipuu cads_electric_dokumenttipuu_2

Johtotie

 

Suunnat säilyttävä muokkaus

Johtoteiden muokkaukseen on lisätty asetus 'Suunnat säilyttävä muokkaus'. Tämän asetuksen ollessa päällä, voidaan johtoteitä muokata kuten ennenkin, mutta muokattavaan osaan kytkeytyneissä osissa pyritään olemassa olleet suunnat säilyttämään. Reitistö kestää jatkossa helpommin samansuuntaisena, joka puolestaan vähentää monimutkaisten haaraosien syntymistä.

cads electric johtotien muokkaus

Vaakaverkostoja venytettäessä olemassa olevien hyllyjen suunnat pyritään säilyttämään, näin ei pääse syntymään täysin mielivaltaisia risteysosia.

cads elctric hyllyjen suunnat_1 cads electric hyllyjen suunnat_2
Suunnat säilyttävä muokkaus päällä Suunnat säilyttävä muokkaus pois päältä
   

Haarojen liitostapa

Lisätty uusi asetus liitostavalle, jolla hyllyt kytkeytyvät toisiinsa. Asetus on valittavissa hyllyn piirrossa.

 

Haara = Johtoteiden liitokset tehdään erillisillä kappaleilla. Kappaleiden kokoon voidaan vaikuttaa kuten ennenkin asetuksista.

Liitososa = Johtoteiden liitokset tehdään liitososalla, jolloin päälinjaa ei katkaista, eikä projektiin synny erillistä tilattavaa T- tai X-kappaletta. Liitososa huomioidaan kuitenkin määrälaskennassa.

cads electric_haarjojen liitostapa

Pystynousujen muokkaus

Muuhun verkostoon kytkettyjen pystynousujen muokkaus voidaan tehdä jatkossa myös Johtoteiden muokkaus -ikkunassa. Pystyhyllyjen piirtoon on puolestaan lisätty tuki kerrosasetuksille, jolloin pelkän pystynousun piirto alimmasta kerroksesta ylimpään onnistuu helpolla Pystynousun piirto -työkalulla.

Johtoteiden geometrian laskentamuutokset

Johtoteiden geometrian laskentaa on muutettu. Tavoitteena oli vähentää huomattavasti hankalien geometrioiden syntymistä. Johtoteiden osalta voidaan nyt jättää hankalat kulmapalat piirtämättä, jolloin ratkaisu vastaa paremmin todellisuutta. Teknisesti laskenta tehdään johtoteiden keskilinjan mukaan, mutta käytetty piirtolinja vaikuttaa edelleen johtoteitä levennettäessä. Käyttäjälle muutoksen tulisi näkyä siis ohjelman sujuvampana käyttämisenä, kun todellisuudessa mahdottomat kulmapalat korvataan automaattisesti liitososilla.

 

Lisätiedot

Toimintalogiikan muutos

Lisätietojen toimintalogiikkaan tulee muutoksia, jotka on syytä huomioida, kun lisätietoja on käytetty projekteissa. Vanhat projektit toimivat kuten ennenkin, mutta uusissa on monipuolisempia mahdollisuuksia. Vanhat projektit eivät siis automaattisesti muutu mitenkään, vaan ne saadaan toimimaan kuten uudetkin projektit, mutta silloin käyttäjän tulee tehdä muutoksia lisätietomäärityksiin.

Lisätietomääritykseen on lisätty uusi asetus ’Objektille kopiointi kielletty’. Tämä asetus on oletuksena päällä, kun luodaan uusia lisätietomäärityksiä. Myös CADSin mukana tulevilla tämä on oletuksena päällä. Käyttäjän omissa lisätietomäärityksissä, jotka on tehty 18.0.2 tai vanhemmalla versiolla, ei tämä asetus ole päällä. Tämä asetus kopioituu lisätiedolle ja arvon perusteella päätetään, kopioidaanko lisätieto eteenpäin seuraaville objekteille.

Eli jos haluat, että jatkossa tuotemallille lisätyt käyttäjän omat lisätiedot eivät kopioidu laitteille, niin täytyy ennen versiota 18.0.3 tehdyillä lisätiedoilla käydä laittamassa tämä asetus päälle.

cads electric lisatietomaaritys

Ohjelmallisesti tuo asetus otetaan pois päältä silloin, kun lisätieto lisätään laitteelle käyttäjän toimesta. Tässä kohdassa lisätietomäärityksen oletusarvolla ei siis ole väliä, tämä siksi, että ohjelma toimisi kuten ennenkin. Tämä asetus vaikuttaakin oikeastaan vain silloin kun lisätieto lisätään joko tuotemallille, tuotetiedolle tai rajauksen avulla laitteelle.

Lisätiedot kopioituivat aina ennen laitteelle, tulivat ne sitten tuotemallilta tai tuotetiedolta. Jatkossa tuotemallille lisätyt lisätiedot ovat vain tuotemallilla, vaikka ne näytetäänkin laitteella. Tämä selkeyttää toimintalogiikkaa, kun tuotemallitason lisätiedot ovat vain tuotemallilla ja laitekohtaiset lisätiedot vain laitteella. ’Objektille kopiointi kielletty’ -asetuksella päästään nyt myös lisätietokohtaisesti säätämään toimintaa. Samalla tämä muutos pienentää myös projektin kokoa, varsinkin tilanteessa, jossa lisätietoja on käytetty paljon juuri tuotemallilla. ETIM-lisätietojen myötä näiden käyttö tulee jatkossa vain kasvamaan.

Lisätiedot yleensä

Lisätieto on äärimmäisen monipuolinen tapa syöttää projektille tietoa. Lisätietoja voidaan kertoa vain projektin objekteille ja onkin siksi käytettävissä vain Pro tuotteessa, kun kuvat on liitetty osaksi projektia.

Lisätietojen kautta voidaan laitteille kerryttää dataa hyvin vapaasti.  Uudessa 18.0.3-revisiossa lisätietoja on käytettävissä enemmän kuin aiemmin ETIM-rajapinnan kautta. ETIM-lisätiedoilla tiedon tallennustapa on vakioitu. Vaikka ETIM-lisätietoja löytyykin paljon, voi käyttäjä luoda projektille myös täysin vapaasti nimettyjä lisätietoja rajattoman määrän. Kaikki lisätiedot menevät myös IFC-tiedostoon, joten lisätieto on monipuolinen tapa saada esimerkiksi tietomalliin laitteiden ominaisuuksia.

Lisätietoja voidaan nykyisin liittää suoraan eri objektityypeille. Lisäksi kuvan objekteille voidaan lisätietoja kertoa rajauksen kautta.