CADS Electricin keskitetyllä tiedonhallinnalla ratkaiseva merkitys kauppakeskuksen sähköjärjestelmien suunnittelussa

2.1.2019
t1_mall of tallinn

Ülemisten kaupunginosaan Tallinnassa avattiin uusi viihde- ja kauppakeskus T1 Mall of Tallinn. Viron suurimman (kokonaispinta-alaltaan 130 000 m2) BIM-mallinnetun kauppakeskuksen sähköjärjestelmät suunnitteli CADS Electric -käyttäjä Melior Projekt OÜ. Sähköprojektin toteutti nelijäseninen suunnittelutyöryhmä. Melior Projektin projektipäällikkö Dmitri Gridinin mukaan suunnittelutyön tahti oli todella kiireinen.

Näin suuren projektin toteutus ilman CADS Electriciä olisi ollut katastrofi, sillä työn lähtötiedot muuttuivat jatkuvasti, koska tilaaja halusi täyttää vuokralaisten toiveet mahdollisimman kattavasti. Projektin suunnittelijan kannalta tämä tarkoitti sitä, että projektiin tuli päivittäin tehdä lukuisia täydennyksiä ja muutoksia, totesi projektipäällikkö Dmitri Gridin. CADS Electricin keskitetyn tiedonhallinnan ansiosta onnistui vaativan työn toteutus kuitenkin menestyksekkäästi.

t1_mall_of_tallinn1

CADS Electricissä onkin tärkeää se, että projektin tiedot ovat keskitetysti hallittavissa. Kun esimerkiksi täytyy muuttaa keskuskaavion tietoja, ei ole tarpeen käsin uusia tasopiirustuksia, vaan voi luottaa siihen, että CADS Electric tekee tarvittavat muutokset tasopiirustuksissa automaattisesti. Samoin aina on selvää, onko tasopiirustukseen merkitty kaapeliryhmä lisätty keskuskaavioon vai ei. Merkittävää on myös se, että kaikki olemassa olevat hankkeeseen liittyvät tiedot on käyttäjäystävällisesti merkitty projektipuuhun, jolloin projektiin liittyvien uusien tietojen lisääminen on helppoa, kertoi Dmitri Gridin.

t1_mall_of_tallinn_2
t1_mall_of_tallinn_3 Toisena esimerkkinä keskitetyn tiedonhallinnan eduista Dmitri Gridin nostaa esiin laitteiden vaihdon tuotemallin toimivuuden kautta. Valaisimien tuotetietoja piti vaihtaa useampaankin kertaan. Esimerkiksi 1640 turvavalaisimen vaihto onnistui muutamalla klikkauksella. Vaihdon voi tehdä tietokannassa tai tuotemallin valintaikkunassa. Kaikkien laitteiden symbolit, mallit, tuotetiedot sekä spesifikaatiot uudistetaan hetkessä.
t1_mall_of_tallinn_4 t1_mall_of_tallinn

Erilaisia määrittelyitä tuli välittää rakentajille suhteellisen usein, CADS Electricin kautta niiden luonti onnistui automaattisesti. Rutiinitoimenpiteet ovat CADSin puolesta automatisoituja, jolloin jää enemmän aikaa pohtia itse järjestelmää. Projektin toteuttaminen tarkoittaa yhä useammin sitä, että kertaalleen suunnittelet ja sitten asetut hallitsemaan tietoja, toteaa Dmitri Gridin.

Kohteen kehityspuolen omistajavalvonnan sähköalan konsultti Kaljo Haavandi Teim Elekter -yrityksestä toteaa sähköprojektin olevan esimerkillisesti laadittu, huolimatta kiireisestä aikataulusta. Vaaditut muutokset suunnittelija ratkaisi hyvin ripeästi ja tehokkaasti. Kymdata Oy:n toimialapäällikön Kristjan Müülin sanoin T1 on oiva esimerkki siitä, kuinka suunnittelijan oma ammattialansa pätevyys, perusteellinen ohjelmistojen osaaminen sekä CADS Electricin tiedonhallinta mahdollistavat suhteellisen pienellä työryhmällä toteuttaa menestyksekkäästi suuria ja monimutkaisia projekteja.

T1 viihde- ja kauppakeskuksen, jonka kokonaispinta-ala on 130 000 m2, rakensi Merko Ehitus AS. Koko keskus suunniteltiin BIM-mallina, jota käytettiin vielä rakennusmäärien laskemiseksi, risteysten kontrolloimiseksi, hankkeiden järjestämiseksi sekä töiden suunnittelua varten. Rakennuksen rakennuskustannuksiksi muodostui 70 miljoonaa euroa ja vuokrattavia tiloja on keskuksessa yli 200.