CADS Electricin tietokantarakenne uudistui - tutustu uuteen revisioon

4.10.2019

CADS Electric 18 -version kuudes revisio julkaistiin 4.10.2019. Revisiossa uudistettiin tietokannan rakennetta, mutta muutokset ovat yhteensopivia vanhempien revisioiden kanssa. Perinteiset mdb-projektit siis päivittyvät automaattisesti, mutta niitä voi tarvittaessa käsitellä myös vanhemmilla revisioilla.

Pääkäyttäjien on päivitettävä SQL-projektit SQL-projektien hallinta -työkalun päivitystoiminnolla. Huomioithan, että SQL-käytössä koko projektikanta päivittyy eli tämä tarkoittaa kaikkia siinä tietokannassa olevia projekteja.

CADS Electricin uusin revisio toi uudistuksia myös mm. keskusten ja ryhmien hallintaan, dynaamisen asiakastunnuksen käyttöön sekä kaapelikampauksen piirtoon.
 

Entistä parempi keskusten ja ryhmien hallinta

Keskusten ja ryhmien hallintaa on parannettu ja toimintoja on lisätty. Käyttöliittymä on selkeytynyt ja siihen on lisätty kokonaan uusia mahdollisuuksia käyttäjiltä saamamme palautteen pohjalta. Kehityksen taustalla on ajatus siitä, että keskusten ryhmiä pystyy hallitsemaan paremmin jo tässä dialogissa ja perinteisen keskuskaavion tuottamisen voi siirtää myöhäisempään vaiheeseen. Kun graafinen keskuskaaviodokumentti on jo tehty, on tämän jälkeen tulevat muutokset aina työläämpiä, koska ne aiheuttavat kuvaan myös graafista muutosta.

Tarpeita tässäkin vaiheessa varmasti tulee. Siinä vaiheessa on hyvä muistaa, että ryhmien keskuskaavion lähtösymboli voidaan vaihtaa myös DB-työkalun Ryhmät-taulussa. Graafinen muutos päivittyy kuviin, ja helpoimmillaan usean keskuskaavion muokkaus onnistuu muutamalla klikkauksella.

Keskusten ja ryhmien hallinta


Kontekstivalikkoon on lisätty uusia toimintoja. Monivalintaan on lisätty mm. Kopioi- ja Numeroi juoksevasti -toiminnot. Nämä toiminnot lisäävät merkittävästi keskusten  ja ryhmien hallittavuutta. Uudistuksen myötä kokonainen keskus ryhmineen on helppo kopioida. Usean ryhmän kopiointi ja automaattisesti käynnistyvä juokseva numerointi sujuvoittavat keskuksen rakentamista ja tästä syystä keskuskaaviodokumentin luonti voidaan jättää myöhäisempään ajankohtaan. Aiemmin nämä toimenpiteet pystyi tekemään vain keskuskaavion omilla toiminnoilla.

Ryhmien siirto- ja vaihtotoiminnot siirtävät ryhmät keskuksesta toiseen, mutta ne eivät siirrä jo kuvaan sijoitettua esiintymää, eli jo luotu keskuskaavio ei muutu graafisesti. Tällaiset väärän keskuksen esiintymät kuvassa indikoidaan Ilmoitukset-välilehdellä, mutta fyysinen siirto kuvasta toiseen jää käyttäjän tehtäväksi.

Keskusten tuontia toisesta projektista on parannettu. Voit nyt valita tuotavat keskukset projektin keskusten joukosta ja hyödyntää tehokkaasti aikaisemmissa projekteissa syntyneitä keskuksia ryhmineen .

Projektin tietokannasta ajettaviin DB-luetteloihin on lisätty kyselyt ja raporttipohjat keskuslähtöluetteloille. Luettelopohjathan ovat esimerkkejä ja moni varmasti käyttääkin omia pohjia, mutta esimerkkipohja on laadittu keskuksittain ryhmiteltyä raporttia silmällä pitäen, jolloin luettelon alkuosaan on koottu keskuksen tietoja.

Kauan kaivattu SFS käsikirja 640 mukainen keskuskaavion kansilehti toteutettiin myös tässä yhteydessä.

Keskuskaavion kansilehti
 

IFC Property Set määrittää IFC-tiedostoon vietävät tiedot

CADS Electric -revisiossa julkaistiin toiminto, jonka avulla käyttäjä voi määritellä, miten tietoja objekteilta viedään IFC-tiedostoon - tai oikeastaan, miten mikäkin tieto mallissa näkyy. Tämä mahdollisuus lisää entisestään CADSin ratkaisuja tuottaa juuri projektissa kaivattu IFC-tiedosto oikealla tietosisällöllä.

Alkuvaiheessa mukana on Ruotsin ja Viron kansalliset määritykset. Suomessa kansalliset määritykset ovat vasta valmisteilla ja ne lisätään ohjelmaan, kun ne julkistetaan. Toiminnallisuus perustuukin pitkälti muiden määrittelemien settien julkaisuun, mutta mahdollistaa myös omien Property Settien määrittämisen aina yksittäisiä tietoja myöten. Näiden tarpeiden takia ohjelmiston lisätietomäärityksiä on myös lisätty, jotta IFC-tietomalliin saadaan kaikki tarvittavat tiedot. 
 

Dynaaminen asiakastunnus laajempaan käyttöön

Asiakastunnus-toiminnallisuutta on laajennettu. Revision 18.0.6 myötä dynaamisia asiakastunnuksia voi määrittää useimmille objekteille. Nyt julkaistussa revisiossa tuki on Laitteille, Sijainneille, Piireille, Kaapeleille ja I/O:lle.

Asiakastunnus on tarkoitettu tilanteeseen, jossa suunnittelutyön aikana halutaan käyttää normaalia tunnusmaailmaa, mutta asiakaskuvat täytyy toimittaa loppuasiakkaan käyttämän käytännön mukaisesti. Dynaamisella asiakastunnuksella voi luoda sääntöjä, joissa tunnus muodostetaan objektin tietojen pohjalta. Tämä luotava tunnus saa pitää sisällään myös normaalin CADS-tunnuslogiikan kanssa kiellettyjä merkkejä, kuten esim. miinusmerkin osana keskustunnusta.

Dynaamisuus helpottaa huomattavasti asiakastunnusten ylläpitämistä. Lisäksi sääntöjä voi luoda monipuolisesti omalla toiminnollaan. Asiakastunnus säilyy kuitenkin ominaisuutena ja on näistä määräävämpi. Eli jos dynaaminen asiakastunnus ja sen määrittely ei taivu johonkin tarpeeseen, voi aina syöttää minkä tahansa arvon Asiakastunnus-kentän kautta. 

Dynaaminen asiakastunnus laajempaan käyttöön

Kaapelikampauksen piirto uudistui

Kaapelikampauksen piirron tekniikka uudistettiin jo edellisessä revisiossa, jolloin mahdollistui mm. kytkevä kaapelikampaus. Tässä revisiossa uudistimme dialogin asettelua saamamme asiakaspalautteen perusteella, jotta kaapelin luonti on helpompaa myös kaapelikampausta piirrettäessä. Samalla dialogi näyttää nyt kaapelin tietoja, jos kuvaan piirretään jo aikaisemmin projektiin synnytettyä kaapelia.

Kaapelikampauksen piirto -tekniikka uudistui.