CADS Electricin tulevat uudistukset

23.10.2018
CADS Electric

Seuraavaan, lähiaikoina julkaistavaan, CADS Electric -revisioon revisioon on jo tehty ja parhaillaan tehdään korjauksia sekä muutoksia seuraaviin osa-alueisiin:

  • Johtotiet
    • Toimintalogiikkamuutoksia paremman käytettävyyden takaamiseksi.
  • Lisätiedot
    • Lisätietojen toimintalogiikkaa muutetaan ja laajennetaan. Tavoitteena on monipuolisempi ominaisuus, mutta nykyistä pienempi projektien koko.
  • Dokumenttipuu
    • Uusi puutyyppi, jolloin projektiin liitettyjen dokumenttien käsittely paranee ja osa toiminnoista tulee lähemmäs käyttäjää.

Toiminnot heikkovirtakaavioiden ja -järjestelmäkuvien tekoon ovat Proto-vaiheessa

Projektitietokannan käyttöönotto projekteissa on aiheuttanut sen, että enää ei haluttaisi vain piirtää kuvia, kuten järjestelmäkaavioita, vaan ne olisi hyvä tehdä älykkäiksi projektidokumenteiksi. Näin kerran syötetty tieto on hyödynnettävissä myöhemmin.

Heikkovirtakaaviot-kokonaisuus tullaan tekemään useammassa osassa, joista ensimmäinen on yleiskaapeloinnin osuus. Tämän julkaisuajankohta on vielä auki, mutta näillä näkymin toiminnallisuus tulee mukaan 2019 alkuvuoden revisioissa. Toiminnallisuus on nyt testausvaiheessa ja siihen tehdään pieniä muutoksia käyttökokemusten perusteella.

Toiminnallisuus pohjautuu vahvasti tuotemalleihin ja tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden hallita jakamon paneeleja, sekä näihin paneeleihin kytkettyjä pisteitä. Esisuunnitteluvaiheen työtä on ajateltu siinä, että jakamon pisteille voidaan kertoa arvioituja määriä. Näitä arvioituja määriä voidaan sitten verrata toteutuneisiin määriin tarvittaessa. Siten esisuunnitteluvaiheessa tehty työ ei enää ole täysin irrallista, vaan kerran jo luodut jakamot ovat käytettävissä, kun suunnittelu etenee.

Jakamoiden hallinnan toiminnot on kasattu yhteen käyttöliittymään, josta voidaan sijoittaa pisteitä kuvaan. Kytkentä voidaan tehdä samalla tai vaihtoehtoisesti voidaan ensin sijoittaa pisteitä tarpeen mukaan, ja kytkeä ne myöhemmin halutun jakamon haluttuun paneeliin.

Jakamon ja pisteen välinen kaapeli saadaan syntymään tarvittaessa myös samalla, jolloin yleiskaapeloinnin kaapelitarve saadaan selville hyvinkin automaattisesti.