CADS Electricistä uusi revisio

14.6.2019
Uutta CADS Electricissä

CADS Electric 18 -version viides revisio julkaistiin 12.6.2019. Revisio tuo muutoksia tietokannan rakenteeseen, mutta muutokset ovat taaksepäin yhteensopivia. Perinteiset mdb-projektit siis päivittyvät automaattisesti, mutta niitä voi tarvittaessa käsitellä myös vanhemmilla revisioilla.

Pääkäyttäjän on päivitettävä SQL-projektit SQL-projektien hallinta -työkalun päivitystoiminnolla. Huomioithan, että SQL-käytössä koko projektitietokanta päivittyy eli kaikki siinä tietokannassa olevat projektit.


 

Yleiskaapelointi

Electric Pron ATK-kytkennät-toiminto on uudistettu täysin.

Uusi Yleiskaapelointi-toiminto korvaa vanhan ja tuo kokonaan uusia toiminnallisuuksia. Toiminto pohjautuu vahvasti tuotemallien käyttöön, mutta ennen kaikkea kaikki jakamot, laitteet ja kaapelit saadaan projektitietokantaan ja raportteihin. Toiminnallisuus täydentää hyvin projektiajatusta ja tuo hallittavuutta yleiskaapelointiverkkoihin. 

Yleiskaapelointi CADS Electricissä
Yleiskaapelointi

 

Tuotemallipuu

Tuotemallipuun kansiorakennetta on muutettu. Oletusarvoisesti kansiot syntyvät kuten ennenkin, mutta kansioita voidaan luoda ja nimetä vapaasti. Lisäksi tuotemalleja voidaan siirtää kansioista toiseen.

Tämän uudistuksen myötä käyttäjän ei tarvitse enää tyytyä suunnittelualue-laitetyyppi jakoon, vaan tämä jako toimii ainoastaan oletusarvona. Tämä parantaa huomattavasti tuotemallipuun jaottelua ja auttaa löytämään oikean tuotemallin helpommin. Jako voi olla valmistajakohtainen tai käyttötarpeeseen sidottu, ihan mikä sinulle käyttäjänä toimii parhaiten.
Sama tekniikka on aikaisemmin ollut käytössä Dokumentit-puussa.

Tuotemallipuu

 

Kaapelikampaus

Kaapelikampauksen piirto on uudistettu. Uudistus tuo mukanaan myös kytkevän kaapelikampauksen. Riviliitinrimojen välille piirretty kammattu kaapeli kytkee myös johtimet, jolloin runkokaapeleiden luonti ja kytkeminen on helppoa. Toinen vaihtoehto on vanha kytkentäviittauksen esittäminen johtimen päässä. Esitystapa valitaan automaattisesti sen mukaan, osuuko kampauksen johdin kytkentäpisteeseen vain ei.
 
Ison parannuksen käytettävyyteen tuo piirron aikainen esikatselu, jolloin kampauksen vaatimaa tilantarvetta ei tarvitse arvailla, ja myös kampauksen suunnan näyttäminen on helpompaa kuin ennen.

Kaapelikampaus

 

Projektin asetukset kuvaan

CADSin käytettävyyteen on tullut iso parannus, kun projektin asetukset tallennetaan jatkossa myös kuvaan. Kun projektin kuvista tehdään asiakaskuvatallennuksella esimerkiksi dwg-versiot eri kansioon, säilyy kuvan ulkoasu helpommin, kun nämä ulkoasuun vaikuttavat projektin asetukset löytyvät kuvasta.


 

Parannukset keskuslayoutiin

Keskuslayout-sovellukseen on tehty paljon pieniä parannuksia tuotemallien sijoittamiseen. Käyttöliittymiä on parannettu ja yhdenmukaistettu. Ennen kaikkea, uudessa revisiossa tuotemalleja voi sijoittaa kuvaan massana ja näin synnyttää laitteita projektiin helposti.

Parannuksia on tullut myös jo olemassa olevien laitteiden sijoittamiseksi kuvaan. Voit sijoittaa kaikki sijainnin laitteet näppärästi kuvaan ja asemoida ne tämän jälkeen omille paikoilleen. Näin varmistat, ettei yksittäisiä laitteita jää uupumaan kotelosta, vaikka niiden paikkaa ei vielä tiedettäisikään.

Keskuslayout CADS Electricissä

 

Tuotetietokantojen päivitykset

Tuotetietokannoista päivitetty:
•    Osram
•    Prysmian Group
•    Sähkönumerot.fi