CADS Housen revisioissa runsaasti uusia ominaisuuksia

6.12.2018
House_betonielementit

CADS Housesta on julkaistu marraskuussa revisio 18.0.2. Lisäksi tammikuussa julkaistiin uusi revisio 18.0.3. Nämä uudet revisiot sisältävät muutosten ja parannusten lisäksi myös suuren määrän uusia ominaisuuksia.

Profiilit elementtikuviin

Profiilien käyttäminen elementtilomakkeissa on mahdollistettu. Elementtilomakkeeseen piirretty profiili huomioidaan elementin leikkauksissa, 3D-mallissa sekä IFC-mallissa. Toiminnallisuus mahdollistaa esimerkiksi betoniseinäelementin aukkojen karmipuiden määrittämisen. Sama toiminnallisuus myös puuelementeillä ja betonielementtilaatoilla.

CADS House profiilit elementtikuviin

Raudoitteiden mallinnus

Betoniraudoitteille on lisätty mahdollisuus määrittää syvyysasematieto. Syvyysasematieto mahdollistaa raudoitteiden viemisen IFC-malliin. Raudoitteiden IFC-mallit voidaan tuottaa tasokuvaan määritetyistä raudoitteista (esim. paikallavalulaatan raudoitukset) sekä betoniseinäelementin raudoitteista. IFC-vienti tukee kaikkia raudoitteiden taivutusmuotoja ja kuvantoja sekä verkkoraudoitteita.

Betonilaattaelementit IFC-malliin

Betonilaattaelementeille on lisätty IFC-vienti sekä 3D-generointi. House 18.0.0 -versiossa julkaistu betonilaattaelementin -määritystyökalu on nyt tehdyillä laajennuksilla täydennetty kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa laatan tuottamisen pohjakuvasta alkaen aina IFC-malliin asti.

cads house_deltabeam

DELTABEAM-toiminnallisuutta laajennettu

DELTABEAM (aiemmin nimellä DELTA-palkit) -toiminnallisuus on uudistettu kokonaisuudessaan. Palkin piirrossa voidaan nyt asettaa myös reikien sijainti. Muokkaustoiminnoilla palkkeja voidaan venyttää, yhdistää toisiin tai muuttaa reikien sijaintia esimerkiksi tilanteessa että ontelolaattojen sijainti olisi muuttunut. DELTABEAMit generoituvat myös 3D ja IFC -malleihin.

cads house_deltabeam2

Pohjakuvaseinien syvennysten huomiointi

Pohjakuvaseiniin määritetyt reiät on jo aiemmin huomioitu 3D ja IFC -malleissa sekä betoniseinäelementin määrityksessä pohjakuvaseinän tietojen perusteella. Nyt toiminnallisuus on laajennettu tukemaan myös pohjakuvaseinille määritettyjä syvennyksiä.

Maastomallien muodostamiseen lisäapuja

Maastoa kuvaava verkkopintamalli voidaan muodostaa esimerkiksi korkeuskäyrien tai pintarajausten avulla. Nyt lisätyllä uudella työkalulla mallista voidaan rajata pois alueita, esimerkiksi rakennusten kohdalta.

Arkkitehti-3D -kuvan  uudelleengenerointi

Uudella toiminnolla voidaan päivittää kuvaan jo aiemmin luotu arkkitehti-3D -malli. Aiemmin generoitu malli poistetaan ja malli generoidaan aktiivisilla 3D-asetuksilla automaattisesti uudelleen. Malliin mahdollisesti lisätyt tarvikkeet (esim. tikkaat, räystäskourut jne.) säilyvät uudelleengeneroinnissa paikoillaan.

Korkojen merkintään mahdollisuus valita käytettävä yksikkö

Housen asetuksiin on lisätty mahdollisuus asettaa korkoyksiköksi joko metrit tai millimetrit. Asetus vaikuttaa korkomerkintöjen muotoiluun. Pääosassa toimintoja korko syötetään millimetreissä, mutta tällä uudella asetuksella saadaan korkomerkintään kuitenkin metreissä oleva korko.