CADS Housen uudet revisiot julkaistu

17.6.2019
CADS House uudistui


CADS House 18.0.5 -revisio julkaistiin 5.4.2019 ja CADS House 18.0.6 -revisio 12.6.2019. Revisiot sisältävät runsaasti muutoksia ja uusia ominaisuuksia. 

 

Nimetyt korot

House-projektiin voi nyt määrittää kuvakohtaisia nimettyjä korkoja. Nimetyt korot mahdollistavat korkojen helpon muuttamisen jälkikäteen.

Perusajatus nimetyissä koroissa on, että osan korkeusaseman voi sitoa korkoarvon sijaan nimettyyn korkoon. Jos korko myöhemmin muuttuu, tarvitsee muutos tehdä vain nimetylle korolle, jolloin muutos vaikuttaa heti kaikkiin kyseistä nimettyä korkoa käyttäviin osiin.

Osalle voi määrittää nimetyn koron yhteyteen myös poikkeaman tästä nimetystä korosta. Jos esimerkiksi pilarin yläkorko on sidottu laatan alapinnan korkoon, mutta se halutaan 20 millimetriä alemmas, voi koroksi määrittää laatan alapinta –20. Sama poikkeama säilyy, vaikka nimetty korko muuttuisikin.

Nimetyt korot ovat käytettävissä kaikissa CADS House -sovelluksen korkoja käyttävissä toiminnoissa, pois lukien pohjakuvaseinän korkoihin suhteelliset osat (ikkunat, ovet ja varausmerkinnät).

CADS House projektin korkomääritykset betoniprofiili
Profiilin piirto CADS Housessa

 

Absoluuttiset korot inforuutuihin

Osien inforuutuihin on lisätty absoluuttisen koron näyttäminen. Aiemmin inforuudussa on näytetty vain kerroksen suhteellinen korko, nyt siis suhteellisen lisäksi näytetään myös absoluuttinen korko. Absoluuttinen korko määräytyy kerrostietojen tai kerrosrajausten korkomääritysten pohjalta.

Betoniprofiili CADS Housessa absoluuttisin koroin

 

Raudoitevahvuudet väreillä

CADS Housen asetuksiin on lisätty mahdollisuus käyttää eri raudoitevahvuuksille erilaisia värejä, jotta eri raudoitevahvuudet erottuvat kuvasta visuaalisesti. Asetus vaikuttaa vain visuaaliseen esitykseen, raudoitteiden tiedot ovat säilyneet ennallaan.

CADS House raudoite

 

Betonilaattatoiminnot yhdistetty yhdeksi toiminnoksi

Betonilaattojen määritystä varten on toteutettu uusi toiminto käytettävyyden parantamiseksi. Toiminto korvaa kaikki aiemmin työkalurivin painikkeissa olleet Betonilaatta-toiminnot (ontelolaatat, kuorilaatat, TT, HTT ja Siporex, sekä näiden kaikki eri kuvannot). Ominaisuudet ovat säilyneet ennallaan.

CADS House betonilaatta

 

Vapaamuotoinen reikä betonilaattoihin

Betonilaattatoimintoihin on lisätty vapaamuotoisen (monikulmaisen) reiän/syvennyksen määritystoiminto. Toiminnolla voi määrittää monikulmion muotoisen reiän tai syvennyksen yhteen tai useampaan laattaan kerrallaan. Jos määritys tehdään useaan laattaan kerrallaan, jakaa toiminto reiän automaattisesti laatoittain. Jos reikä on suurempi kuin laatta, sen voi pakottaa rajautumaan automaattisesti vain laatan alueelle.

Betonilaatan reikä CADS Housessa

 

Sewatekit pohjasta betoniseinäelementtiin

Pohjakuvaseinän tietojen lukemista betoniseinäelementiksi on laajennettu huomioimaan myös Sewatekit. Aiemmin pohjasta tuotiin vain reikämääritys, nyt tuodaan myös Sewatek-tiedot, mikäli reikämäärityksellä nämä tiedot ovat. Elementtiin tuodut Sewatekit näytetään elementin naamakuvassa ja ne kirjautuvat myös 3D- ja IFC-malleihin. 

Sewatekit betoniseinäelementeissä

 

BEC2012

House-sovellukseen on lisätty mahdollisuus kirjata malliin myös BEC2012-ohjeiden mukaiset tiedot. Tiedot voidaan kirjata kaikille betoniosille. Kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat osalla jo ominaisuutena, määräytyvät automaattisesti, muiden tietojen osalta tiedot syötetään osalle BEC-toiminnon avulla. BEC-tiedot on jaettu kahteen osaan, varsinaisiin BEC-tietoihin ja BEC-työnkulkutietoihin. Molemmille osille on oma määrittelytyökalunsa.
Kun BEC-tiedot on määritetty osille, ne kirjautuvat automaattisesti IFC-malliin propertyseteiksi. BEC-tietoja voidaan tämän lisäksi hyödyntää myös raportin luomisessa. Raporttiin listataan käyttäjän valitsemat BEC-tiedot kaikilta valituilta osilta. Raportti on liitettävissä esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmaan.

BEC2012

3D-generoinnit yhdistetty yhdeksi toiminnoksi

Aiemmin arkkitehti ja rakenne 3D-generoinnit olivat omat erilliset toimintonsa. Nyt toiminnot on yhdistetty yhteen käyttöliittymään, House 3D-generointi. Käyttöliittymä on ulkoasultaan sama kuin arkkitehti 3D-generoinnissa aiemminkin, laajennettuna rakenneasioiden vaatimilla asetuksilla.


Purettavien ikkunoiden ja ovien käsittelyä parannettu

Julkisivujen, leikkausten, 3D:n ja IFC:n generointiasetuksiin on lisätty mahdollisuus valita, generoidaanko purettavat ikkunat/ovet malliin.


Julkisivujen generointiin laajennuksia ja parannuksia

Julkisivujen generointiin on nyt lisätty myös lautatasojen huomiointi ja mahdollisuus asettaa hirsiseinien täyttöväri. Generoinnin asetuksiin on lisätty mahdollisuus asettaa julkisivukuvantojen asemointi yhdelle, kahdelle tai neljälle riville. Ominaisuus on käytössä, jos generoidaan useita kuvantoja kerrallaan. Generoinnin teknologiaa on parannettu generoinnin nopeuttamiseksi. Nyt isojenkin kohteiden julkisivut generoituvat nopeasti.


Uusi mallipiirustus CADS Housen esimerkkikuviin

CADS-ohjelmiston mukana toimitetaan eri suunnittelujärjestelmien esimerkkikuvia. Kuvat löytyvät CADSin asennuskansion alta Kuvat-kansiosta. House-sovelluksen osalta on toteutettu uusi esimerkkikuva, joka löytyy Kuvat\House – pientalo -kansiosta. Kuvassa on toteutettu pientalo, niin arkkitehti- kuin elementtisuunnittelunkin osalta.