KIRA-digi -hanke: ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen hyödyntäminen sähkösuunnitteluprosessissa

8.5.2018
Tuotetietojen valinta CADSissa

Kymdata on hakenut yhteistyössä Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK), Granlund Oy:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n kanssa KIRA-digi -hanketta "ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen hyödyntäminen sähkösuunnitteluprosessissa". Hanke on hyväksytty yhdeksi 31 rahoitettavaksi hankeeksi kaikkiaan 74 tälle kokeilukierrokselle hakeneista.

Hanke on jatkoa STK:n vetämälle aiemmalle KIRA-digi-hankkeelle "Sähkö- ja LVI-alan tuotetietokantojen yhteensovittaminen suunnittelijoiden ja rakennuttajien tarpeisiin." Nyt haettavassa hankkeessa selvitetään ja kokeillaan, miten määritelmän mukaiset tuotetiedot kannattaa siirtää Sähkönumerot.fi -palvelusta CADS Electric -suunnitteluohjelmistoon ja kuinka niitä voidaan hyödyntää pilottikohteeksi valittavan rakennuksen sähkösuunnittelussa parhaalla mahdollisella tavalla.

Aiemmassa hankkeessa määriteltiin sähkösuunnittelussa tarvittavien tuotteiden tunnistetiedot ja tärkeimmät tekniset ominaisuudet Tuotetietostandardi 2017, BMEcat- ja ETIM-standardien mukaisesti. Näistä määritelmän mukaisista tiedoista käytetään lyhennettä SURA-tiedot (=suunnittelu, urakointi ja rakentaminen).

- Hankkeeseen mukaan lähteminen ja vetovastuun ottaminen siinä istuvat täydellisesti Kymdatan strategiaan, jossa avaintoimialojemme kehittäminen yhdessä toimialan keskeisten toimijoiden kanssa on keskeisessä asemassa, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Metsola Kymdata Oy:sta.

Kymdata oli mukana jo edeltävässä hankkeessa ja tulee kehittämään CADS Electric -ohjelmistoon tämän hankkeen myötä toiminnallisuuksia niin, että ohjelmisto tukee SURA-tietojen hyödyntämistä suunnitteluprosessissa. STK rakentaa Sähkönumerot.fi -palveluun rajapinnan, josta SURA-tiedot ovat ladattavissa suunnitteluohjelmistoihin. Granlund ideoi ja kokeilee SURA-tietojen käyttömahdollisuuksia pilottikohteeksi valittavan rakennuksen sähkösuunnittelussa ja dokumentoinnissa. STUL toimii hankkeessa urakoitsijasektorin ja NSS Granlundin ohella suunnittelusektorin asiantuntijana tuoden tehtäviin ratkaisuihin oman sektorinsa näkökulmaa.

Kyseessä on KIRA-digin kuudes ja viimeinen kokeiluhakukierros. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ympäristöministeriön tiedote rahoituspäätöksestä

Lue lisää KIRA-digi -hankkeesta >>