Koulutusyhteistyön elementit hyötykäyttöön

28.4.2020

Viime syksynä pyöräytimme taas Tampereen ammattikorkeakoulun ja A-Insinöörien kanssa yhteistyössä toteutetun betonielementtien suunnittelukurssin. Kurssi sisälsi lähiopetuksena yhteensä neljä päivää tiukkaa tietoa elementtisuunnittelun käytännöistä. Ensimmäiset kaksi päivää tutustuimme silloisen CADS Housen, eli nykyisen CADMATIC Buildingin elementtisuunnittelutoimintoihin, mallinnus mukaan lukien. Kahden viimeisen päivän aikana A-Insinöörit johti opiskelijat edelleen syvemmälle elementtisuunnittelun maailmaan, ja samalla opiskelijat saivat tietoa suunnittelualan tilanteesta Tampereen seudulla sekä A-Insinöörien suunnittelemista kohteista. Opiskelijoita osallistui kurssille 19, eikä luokkaan olisi enempää mahtunutkaan. Kurssilaiset olivat kolmannen lukuvuoden rakennustekniikan opiskelijoita, jotka suuntautuvat rakennesuunnitteluun.
 

Palautteissa pelkkää plussaa

Keräsin kolmannen päivän jälkeen osallistujilta nimettömänä annettavaa palautetta kurssin siihen asti käydystä sisällöstä. Palautteita oli ilo lukea. Niistä ilmeni vahva kiinnostus vastaavanlaisia yhteistyössä toteutettuja koulutuksia kohtaan. A-Insinöörien mukanaolo sai erikseen kiitosta, ja onhan kesätöihinkin hakeminen helpompaa, kun naamat ovat tuttuja ja osaamistaso tiedossa. Työelämän mukaan tuominen toi uutta syvyyttä myös ohjelmiston opetteluun. Ohjelmisto-osuutta pidettiin helposti seurattavana ja hyödyllisenä. Ohjelmistoihin liittyviä koulutuksia toivottiin lisää ja käytännönläheistä lähestymistapaa kiiteltiin. 

Vaikka elämmekin niin sanottua paperitonta aikakautta, myös fyysisistä käyttöohjeista sateli kiitosta ja kehitysehdotuksia. Varsinkin pikatoiminnoista kaipailtiin erillistä lappua, jonka voi laittaa vaikka seinälle ja sellainen myös tehtiin. Tietysti nykyaikaan liittyen myös opetusvideot mainittiin. Onneksi myCADS -palvelustamme löytyy videoita opiskelijoidenkin tarpeisiin. 
 

Yhteistyö on osaamisen yhdistämistä

Yhteistyö on hyödyllistä kaikille osapuolille. Tällä kurssilla opiskelijat saivat monipuolisesti tietoa ennen kaikkea elementtisuunnittelusta, suunnittelussa käytettävistä työkaluista sekä prosesseista, jotka liittyvät rakennesuunnitteluun liiketoimintana. Samalla kaikki osallistujat pääsivät luontevasti esittelemään itsensä ja verkostoitumaan keskenään mahdollista yhteistä ammatillista tulevaisuutta varten. Kurssin jälkeen opiskelijat kävivät vielä vierailemassa A-Insinöörien Tampereen toimistolla ja tutustuivat näin käytännössä millaisissa olosuhteissa suunnitelmat syntyvät.

Kaiken kaikkiaan yhteistyöstä jäi hyvä maku kaikille. Opiskelijaryhmä oli asiasta kiinnostunut ja suunnittelutaidoiltaan tasainen, joten koulutuksessa eteneminen tapahtui samaa tahtia. Koulutukseen osallistuminen nostaa taatusti opiskelijoiden pisteitä tulevien työnantajien silmissä.

Elementtisuunnittelukurssin parissa tapaamme jälleen uudet opiskelijat syksyllä 2020, oppilaitosyhteistyö toki on paljon muutakin. CADMATIC-ohjelmistojen parissa teemme yhteistyötä kaikissa ammattikorkeakouluissa rakentamisen ja talo- sekä sähkötekniikan opiskelijoiden parissa.