Kymdata mukana KIRA-digi -hankkeessa määrittelemässä sähkö- ja LVI-alan tuotetietokantoja

14.11.2017

Kymdata on mukana ohjelmistopuolen edustajana STK-Tietopalvelut Oy:n KIRA-digi -hankkeessa ”Sähkö- ja LVI-alan tuotetietokantojen yhteensovittaminen suunnittelijoiden ja rakennuttajien tarpeisiin". Liitoista hankkeessa ovat mukana STK, LVItek, STUL, NSS ja Rakli. Asiantuntijoina mukana ovat Kymdatan lisäksi Gravicon, Granlund, Sähkötekniikka Kari Sirén ja Yhtyneet Insinöörit.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tuotetietotarpeista oleellisimmat, jotta voidaan luoda toimintoja yksinkertaistamaan, helpottamaan ja nopeuttamaan tuotetietoja käyttävien työtä sekä luoda edellytykset sille, että tarvittavat tuotetiedot voidaan tulevaisuudessa siirtää suoraan olemassa olevista tuotetietopalveluista suunnittelujärjestelmiin, -dokumentteihin ja tuotemalleihin.

Hankkeessa Building Smart Finland -yhteistyöfoorumin kesällä julkistamaa bSF tate propertyset-määrittelyä täydennetään suunnittelijoiden ja rakennuttajien tarvitsemien tuotetietojen ja niiden teknisten ominaisuuksien spesifioimisella Talotekniikkastandardi 2017- ja ETIM-standardin mukaisesti.

- Yrityksemme strategiassa talotekniikkatoimialan kehittäminen on keskiössä, ei pelkästään CADS Electricin ja CADS Hepacin ohjelmistokehityksen myötä vaan myös toimialan toimintamallien ja standardoinnin myötä, toteaa toimitusjohtaja Jyrki Metsola Kymdata Oy:sta.

Lisätietoja hankkeesta STK:n uutisessa.