Reikätoiminnallisuuteen uudistuksia

3.12.2018
sewatek_lapiviennit

Reikätoiminnallisuuden muutokset revisioissa

Electric 18.0.3, Hepac 18.0.5 ja House 18.0.3 -revisiot sisältävät muutoksia reikätoiminnallisuuteen ja Sewatek-läpivientien käsittelyyn.

Syvennykset ja ulkonemat IFC-malliin

Aiemmin IFC-malliin on viety vain varsinaiset reikävaraukset. Jatkossa on mahdollisuus viedä myös reikätoiminnolla toteutettavat syvennykset sekä ulkonemat. Näiden vientiä malliin ohjataan IFC-vientitoiminnon asetuksilla. Syvennykset kirjataan malliin reikätyyppisenä ja ulkonemat Element Proxy -tyyppisenä objektina.

Reikävarausten esitystapa IFC-mallissa muutettu umpinaiseksi

Reikävaraukset on aiemmin esitetty IFC-mallissa putkimaisina kappaleina. Jatkossa reikävaraukset esitetään solideina, eli umpinaisina laatikoina tai lieriöinä. Tämä muutos helpottaa osien käsittelyä toisissa IFC:tä hyödyntävissä ohjelmistoissa.

Reikävarauskäyttöliittymän korkotiedon muisti reiän esitystavan mukaan

Reikätoiminto muistaa edelliset käytetyt arvot. Nyt muistia on laajennettu siten, että reiän korko muistetaan erikseen kaikille eri esitystavoille (tasoreikä ehyellä viivatyypillä, tasoreikä katkolla jne.). Vaihdettaessa reiän esitystapaa, asetetaan muistissa oleva esitystavan mukainen korko oletukseksi. Tällä muutoksella vähennetään tarvetta vaihtaa toistuvasti korkoa, etenkin erisuuntaisia reikiä peräkkäin määritettäessä.

Sewatek-läpivientien käsittelyyn muutoksia

Yhteistyössä Sewatekin kanssa toteutettu uudistus parantaa etenkin ketjutettujen reikävarausten vientiä Tekla-ohjelmistoon. Putkien lukusuuntaongelma on vaivannut pitkään, ja uudistusten myötä siihen saadaan korjaus.

Koodauksen muotona käytetään aiemman formatoidun tekstin sijaan xml:n kaltaista json-rakennetta. Sewatek Connectorin on helpompi hyödyntää koodia tässä muodossa. Muutos näkyy käyttäjälle Sewatek-varauksen koodin muodon muuttumisen lisäksi uutena asetuksena Sewatek-määrittelyikkunassa sekä sovellusten IFC-vientitoimintojen asetusikkunoissa. Sewatek-määrittelyssä voidaan uuden koodauksen lisäksi käyttää yhä myös vanhaa koodausta. Vanha koodaus saadaan käyttöön Sewatek-määrittelyikkunassa olevalla asetuksella.

IFC-vientitoiminnoissa voidaan valita Sewatekien vientitapa. Oletusvientitapana on muotografiikka joka tarkoittaa käytännössä sitä, että IFC-malliin vietävät Sewatek-osat ovat graafisesti osien todellista muotoa mukailevia. Varsinaiset läpivientitiedot kirjautuvat tällöin malliin yhdelle osalle ja muut osat ovat vain graafisia objekteja.

Toinen  vaihtoehto Sewatekien viennille on reikävarauslaatikko, eli aiemmista versioista tuttu tapa. Tällöin yksittäisiä Sewatek-osia ei viedä malliin, vaan niiden määräämä varausalue viedään laatikkomaisena reikävarauksena ja sille kirjataan kaikkien siihen kuuluvien osien tiedot.

Sewatek1

 

 

 

sewatek_2