Seuraava Electrical-revisio jo nurkan takana

30.4.2020

Olemme kevään aikana keskittyneet kesäkuun revision 18.0.8 viimeistelemiseen. Tässä hieman makupaloja tulevasta revisiosta.
 

Etsi ja tarkista -toiminnallisuus parantaa asioiden etsimistä Electricalissa

Uuden revision myötä Electricaliin tulee iso parannus erilaisten asioiden etsimiseksi. Näkyvin näistä on Electricalin projektipuuhun ilmestyvä Etsi-välilehti. Toiminto pitää sisällään erilaisia aputoimintoja objektien etsimiseen, kuin myös käyttäjän oman valintalistan luonti- ja tarkastelumahdollisuuden. Muut uudet ominaisuudet tukevat projektipuuta.
 

Tarkistatoimintoja on uudistettu asiakkaiden toiveiden pohjalta

Tarkista toiminnot Electricalin projektipuussaToiminnon valikossa olevat tarkistustoiminnot vaihtelevat sovelluksittain ja listaan on otettu yleisimmät tarpeet. Osa toiminnoista on vanhoja, vaikkakin uudistettuja, osa täysin uusia toiveita asiakkailta. Valikon ensimmäinen Käyttäjän valintalista löytyy kaikista sovelluksista.

Tarkistustoiminnot listaavat aina ajetun tarkistuksen löytämät objektit puumaiseen listaukseen. Tarkistus ajetaan aina koko projektille, omalla valinnalla voidaan suodattaa lista vain kuvan objekteja sisältäväksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen etenkin silloin, kun halutaan keskittyä kuvasta löytyneisiin tilanteisiin ja niiden korjauksiin.

Listan objekteja voi asettaa tartuntamuokkaukseen, näyttää kuvasta, näyttää objektipuusta tai viedä käyttäjän valintalistaan joko työkalun napeilla tai puun kontekstivalikosta löytyvillä toiminnoilla. Esimerkiksi kytkemättömän kaapelin Näytä puussa-komento näyttää saman kaapelin kaapelityyppi-puussa, jonka kontekstista löytyy taas lisää toiminto ko. kaapelin muokkaukseen.
 

Objektit
 
Erotuksena vanhoihin toimintoihin, listan objekteja ei automaattisesti korosteta. Haluttaessa objektit näytetään kuvasta ja näyttämisen voi suorittaa aina uudelleen milloin vain. Näin välissä voi löydetyn ongelman korjata, samalla kyseinen objekti voidaan kuitata tai poistaa puusta ja näyttää uudelleen jäljelle jääneet objektit.
 

Käyttäjän valintalista kaksisuuntaiseksi

Käyttäjän valintalistaKäyttäjän valintalista on ollut jo aikaisemmin olemassa, mutta vain DB-työkalun puolella. Nyt toiminnallisuus laajenee kaksisuuntaiseksi ja muuttuu hieman. Jatkossa valintalistalle voi lisätä objekteja joko kuvasta, Etsi-puusta tai DB Työkalusta. Valintalistalle vienti on lisäystyyppinen, ja sen voi tyhjentää halutessaan. Ennen vienti aina myös tyhjensi listan. Uudella toiminnolla voi siis monipuolisemmin kasata omaa valintalistaa halutuilla tavoilla. 


DB Työkalun Luoja ja Muokkaaja -kenttiin on lisätty helpompi suodatus ajan mukaan. Näin käyttäjä voi helposti suodattaa kaikki tietyn ajankohdan jälkeen lisäämänsä tai muuttamansa objekti DB Työkalussa. Suodatetut objektit voi viedä käyttäjän valintalistalle, jolloin niitä päästään etsimään kuvista, uuden Etsi-puun avulla.


 

Luoja ja muokkaaja

Jatkossa siis käyttäjä voi siirtää kuvan puolelle minkä tahansa suodatuskombinaation seurauksena syntyneen listauksen etsimistä ja tarkistamista varten.
 

Muita tulevia uudistuksia

Tässä vain yksi makupala tulevan revision mukanaan tuomista uusista asioista. Muutakin on tulossa, niihin palaamme myöhemmin.