CADS 18 yleiset ominaisuudet

CADS 18

 

 

CADSistä 64-bittinen - Käsittele muistia vaativia projekteja sujuvasti

CADS 18 -version myötä CADS-ohjelmistot muuttuivat 64-bittisiksi. Käytännössä muutos tarkoittaa käyttäjän kannalta sitä, että CADS pystyy hyödyntämään kaikkea työaseman fyysistä muistia ilman 32-bittisen ympäristön maksimimäärärajoitetta, joka oli noin 3 Gigatavua. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun käsitellään suurta määrää muistia vaativia isoja projekteja.


Tiedostojen tallennus käyttäjäprofiilikohtaisesti

CADS 18 -versiossa siirryttiin käyttäjäprofiilikohtaiseen tiedostojen tallennukseen. Aiemmin käyttäjän tiedostot (asetukset, valikot, symboliikka jne.) ovat tallentuneet konekohtaisesti. Tallennus tapahtuu jatkossa Windowsin käyttäjäprofiilin alle. Tämä mahdollistaa usean eri käyttäjän toimimisen samalla koneella eri asetuksilla sekä parantaa omien asetusten hallintaa esimerkiksi Citrix-ympäristössä.


Päivitysten lataus ja asennus helpottuvat

CADS 18 -versiossa päivityspalvelun ja automaattipäivityksen asennuspaketit ovat muuttuneet sovellusalakohtaisiksi aiemman sovelluskohtaisen sijaan. Nyt kaikki samaan sovellukseen liittyvät asennuspaketit toimitetaan samassa eli esim. CADS Electric -sovelluksen osalta on jatkossa vain yksi asennuspaketti aiemman usean alisovelluksen asennuspaketin sijaan. Päivitysten lataaminen ja asentaminen ovat siis helpottuneet entisestään.


Käyttäjäkohtaiset lisenssit ja uusi lisenssitekniikka

Uusi lisenssityyppi, käyttäjäkohtainen lisenssi, korvaa nykyisen usb-kopiosuojausavaimellisen lisenssityypin. Nykyasiakkaat voivat käyttää 18-versiota vielä olemassa olevilla USB-avaimilla, uusia avaimia ei kuitenkaan enää toimiteta. 19-versiosta lähtien CADSissä siirrytään kokonaisuudessaan käyttäjäkohtaiseen, käyttäjän profiiliin aktivoitavaan lisenssiin. Kopiosuojausavaimista on luovuttu, koska usb-avainten saatavuus ja toimivuus laitteistoissa ei ole enää jatkossa taattu. 18.0-versiosta alkaen kaikki uudet yksittäiset lisenssit toimitetaan uudella lisenssitekniikalla. Verkkolisenssit säilyvät ennallaan. Uudet työasemakohtaiset lisenssit toimitetaan ainoastaan käyttäjäkohtaisina lisensseinä, ei enää usb-avaimillisina.