CADS Electric 18

CADS 18

 

 

Ammattilaisten työkalu CADS Electric kehittyy versio versiolta. Uudessa CADS Electric 18 -versiossa on keskitytty uusien toiminnallisuuksien lisäksi ennen kaikkea hyväksi havaittujen toimintojen käytettävyyden parantamiseen.
 

Nopeammat tietokannat ja projektityöskentelyn sujuvuus

Yksi merkittävä asiakokonaisuus parannuksissa on ollut tietokannan nopeuden kasvattaminen. Tietojen lukutekniikkaa ja tietokantarakennetta on parannettu ja 18-versiossa hyödynnetään paremmin mm. moniydinprosessoria. Tietokantarakenteessa on myös varauduttu mahdolliseen SQL-käyttöön projektien osalta (Microsoft SQL Server). SQL Server onkin ratkaisu tilanteisiin, jossa CADS Electric Pro:n projektitietokantoja halutaan käyttää lähiverkon ulkopuolella, esim. etätyönä tai toisesta toimipisteestä. Projektin tietojen latauksessa ns. rinnakkaisten säikeiden käyttöä on lisätty, joka näkyy projektityöskentelyn sujuvuudessa nopeampana käytettävyytenä.
 

Lisätietojen käyttömahdollisuudet laajentuneet

Lisätietojen käyttömahdollisuuksia on laajennettu mahdollistamalla lisätietojen syntyminen automaattisesti kuvan sisältämien symboleiden attribuuteista. Lisätietorajaukselle on lisätty suodatusmahdollisuuksia tarkempien projektiraportointien varmistamiseksi. Suotimen avulla voidaan esimerkiksi asettaa rajaus vaikuttamaan vain laitteisiin, jotka sijaitsevat tietyssä korossa (esim. alakaton yläpuolella). Lisätietoja voi nyt myös syöttää kuvan kautta laitteille.

CADS Electricin kehitystä on 18-versiossa viety enemmän siihen suuntaan, että yritystasolla toimintojen käyttämiä asetustiedostoja voidaan jakaa helpommin kaikille asianosaisille.
 

Entistä parempi reikätoiminnallisuus

Reikien muokattavuutta on parannettu ja automatiikkaa esimerkiksi viitteiden osalta on kasvatettu. Kokonaan uutena toimintona 18-versiossa on reikäkierto, joka tarjoaa talotekniikkasuunnittelijoille mahdollisuuden hallita reikävarausten muutostietoja Tekla Structures -ohjelmiston tuottaman xsr-tiedoston pohjalta. Reikäkierron periaatteisiin pääset tutustumaan tarkemmin myCADSin artikkelin avulla. Klikkaa tästä myCADSissä olevaan artikkeliin.

CADS reikäkierto

Kaapelien tilantarpeen tarkastelu

Uudessa CADS Electric 18 -versiossa voit nyt tutkia tietylle alueelle menevien kaapelien määrää ja valita näin sopivat johtoreitit.

Kaapelin tilantarpeen määrittäminen

CADS Electric Pro DB -tietokantatyökaluun uudistuksia

CADS Electric Pron vahvat tiedonhallintaominaisuudet ovat kehittyneet entisestään. Nyt voit muokata DB-tietokantatyökalussa useimpien keskusten ja ryhmien tietoja massamuokkauksena. Myös projektien kuvien avaus DB-työkalusta on nyt mahdollista.

Ryhmät, etsi korvaa

Lisää sujuvuutta työskentelyyn

Lisäksi CADS Electric 18 -versioon on tehty runsaasti nykyisten toiminnallisuuksien parantamista sekä toimintalogiikoiden yhdenmukaistamista. Esimerkiksi tuotetietokantojen käytettävyys on parantunut, kun tietokantoja ei enää asenneta ohjelman mukana, vaan niitä voidaan ottaa käyttöön sitä mukaa kun niitä tarvitaan.

Laitteiden tietokantatietojen kopiointitoimintoihin on tehty muutoksia ja lisätty niiden käytettävyyttä. Käyttäjä voi nyt monipuolisemmin vaikuttaa siihen, mitä laitteen mukana kopioituu.