Käyttövesi

Vesiputket

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla tuotat tehokkaasti käyttövesisuunnitelmat tarvittavine automaatiosuunnitelmineen ja työpiirustuksineen. Käyttövesimitoitus tapahtuu automaattisesti ilman linjojen määrittämistä. Voit tarvittaessa mitoittaa kytkentälinjojen koot niiden pituuden mukaan, jolloin estetään paineiskut.

  • CADMATIC HVAC laskee automaattisesti odotusajan kalusteille, joihin tulee lämmin käyttövesi. Ohjelmisto merkitsee kuvaan yli 10 sekunnin odotusajat.
  • Mitoitus lisää haluttaessa putkiin eristeet ja muuttaa 2D-nousut todellisen kokoisiksi (kuten IV-puolella).
  • Mitoitus osaa mitoittaa verkoston D1:n mukaisesti.
  • Ohjelmisto laskee tasapainoituksen yhteydessä LVK-verkostosta sekä LVK- että LV-putkien painehäviöt.
  • Kylmävesiputkissa kulkee erillisenä pikapalopostien mitoitusvirtaamat, jotka lasketaan maksimissaan kahdesta pikapalopostista.
  • Verkostojen maksimikokoa ei ole rajoitettu.
  • Mitoitus toimii erittäin nopeasti, joka nopeuttaa käyttövesimitoitusta merkittävästi.
  • Mitoituksen tulokset tulevat suoraan kuvaan taulukoiksi viranomaisia varten.