Sähköinen määrälaskenta

LVI-suunnitelma hallissa CADS Hepac

CADMATIC HVAC ja CADMATIC HVAC Standard -ohjelmistot sisältävät kattavat työkalut määrälaskentaan. CADMATIC HVACin tuotemallipohjaisen suunnittelun ansiosta kuvissa olevat laitteet on jo valmiiksi tyypitetty, mikä tekee määrälaskennasta helppoa ja nopeaa. Kuitenkin putkivarusteet, joita mitoitus ei valitse, tyypitetään omalla toiminnolla.

Automaattisuus säästää aikaa

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla perinteinen tunteja kestävä määrälaskenta muuttuu minuuteissa tapahtuvaksi toimenpiteeksi. Automaattisen määrälaskennan ylivoimainen etu on siinä, ettei kuviin sijoitetuille laitteille tarvitse tehdä enää aikaa vievää tyypitystä. Määrälaskennassa toiminnolle kerrotaan vain, mistä kaikesta määriä halutaan laskea. 

Määrälaskenta halutusta kokonaisuudesta

Määrälaskennassa laskelman voit tehdä joko koko projektista, kerroksittain tai tilarajauksista. Miten vain haluat. Tämä mahdollistaa suuressa projektissa osien perustoimituksien saamisen oikeille osastoille, kun esimerkiksi vesikalusteet pystytään toimittamaan oikeille alueille rakennusta.

Huomioi myös asennuslisät

Määrälaskennassa voit tarvittaessa ottaa huomioon myös asennuslisät. Asennuslisät ovat asennuskorkeuteen (automaattisesti kuvasta saatava tieto) ja tilan tyyppiin liittyviä työtuntihintakertoimia. Osiin voit sisällyttää myös eristykset tai voit saada niistä neliömäärät eristyspaksuuksittain.

Täydelliset tiedot tarjouslaskentaohjelmistoon

CADMATIC HVAC -ohjelmistolla määräluettelot tuotetaan Excel-muotoon, jota yleisimmät tarjouslaskentaohjelmistot pystyvät hyödyntämään. CADMATIC HVAC -ohjelmistossa projektin vesikalusteet sisältävät 1-10 osaa/kaluste. Määrälaskenta purkaa kalustepaketit osiksi, jolloin kaikki vesikalusteiden osat ovat mukana määrälaskennassa. LVI-numerot toimivat määrälaskennan ja urakkalaskennan välisenä linkkinä. CADMATIC HVAC -ohjelmiston tietokanta pitää sisällään LVI-numerot suurimmasta osasta tuotteista.