Energialaskenta 2018

CADS 18

 


Uusi, 30.5. julkaistu CADS 18 (CADS Electric Pro, CADS Hepac Pro ja CADS House Pro) sisältää uusien määräysten mukaisen energialaskennan


Energialaskenta uudistuu

Energialaskenta CADS 18Energiatodistuslakiin ja -asetukseen on tehty muutoksia, jotka vaikuttavat periaatteessa 1.1.2018 jälkeen, mutta käytännössä 1.2.2018 jälkeen, tehtäviin energiatodistuksiin. Helmikuun alusta kaikki uudet energiatodistukset on tehtävä uuden asetuksen mukaisesti, pl. uudiskohteet, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.1.2018.

Uudessa energiatodistusasetuksessa on tehty muutoksia energiatodistuksen terminologiaan, laskentasääntöihin ja rakennusten käyttötarkoitusluokkien ryhmittelyyn. Tästä syystä myös energiatodistuslomaketta on muutettu jonkin verran.

Ymmärrettävät ja yhdenmukaiset termit

Termejä muuttamalla on yritetty selkeyttää todistusten ymmärrettävyyttä sekä yhdenmukaistaa termejä lähesnollaenergiarakentamisen säännösten kanssa. Esimerkiksi aiemmin käytetty ”rakennuksen kokonaisenergiankulutus” on korvattu termillä ”rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku E-luku” ja standardikäyttö on muutettu vakioiduksi käytöksi.

Vakioidulla käytöllä halutaan korostaa, että energiatodistus lasketaan vakioiduilla arvoilla. Kun E-luku lasketaan rakennuksen vakioituun käyttöön ja sääolosuhteisiin nojautuen, energiatehokkuusluokka luonnehtii nimenomaan rakennuksen energiatehokkuutta, eikä esimerkiksi rakennuksen käyttäjien energiankulutustottumuksia. Tällä tavalla laskettuna E-luku mahdollistaa eri rakennusten energiatehokkuuden vertailun.

Laskentaan vaikuttavia muutoksia

Laskentaan vaikuttavia muutoksia ovat mm. energiamuotokertoimien muutokset. Erityisesti sähkön kerroin on pienentynyt huomattavasti, kun taas fossiilisten polttoaineiden kertoimet ovat pysyneet ennallaan. Lisäksi joitakin lähtötietoja on päivitetty, kuten esimerkiksi valaistuksen sisäinen lämpökuorma nettoalaa kohti.

Energiamuodon kertoimien muutoksella, uudisrakentamisen vaatimuksien tiukentamisella ja raja-arvojen säilyttämisellä ennallaan on ollut tarkoituksena, että määräykset täyttävä uudisrakennus asettuisi energialuokitukseen B ja paras mahdollinen energialuokitus A olisi uudisrakennukselle aiempaa kohtuullisemmin ponnistuksin saavutettavissa. Tämän toivotaan motivoivan parhaan energialuokan tavoitteluun uudisrakennuksen puolella.

Lisäksi laskentaan on tehty pieniä muutoksia mm. lämmönjako- ja LKV-kiertoputkien lämpöhäviölaskentaan, lämpimän käyttöveden lämpökuormien määrittämiseen, märkätilojen sähköisen lattialämmityksen osuuden määrittämiseen, käyttöveden lämmitys aurinkokeräimillä laskentaan sekä lisätty uutena laskentana rakenteellisen energiatehokkuuden määräystenmukaisuuden osoittaminen.