CADS Electric 18

CADS 18

CADS 18 avaleht


Professionaalide tööriist CADS Electric areneb iga versiooniga. Uues versioonis CADS Electric 18 on lisaks uutele funktsioonidele keskendutud ka juba heaks tunnistatud funktsioonide tõhustamisele.

Kiiremad andmebaasid ja projektitöö sujuvus

Üks oluline parandus on andmebaasi kiiruse suurendamine. Andmete lugemise tehnoloogiat ja andmebaasi struktuuri on parendatud ning versioonis 18 kasutatakse muuhulgas tõhusamalt mitmetuumalisi protsessoreid. Andmebaasi struktuuris on loodud võimalus SQL-i kasutamiseks projektides (Microsoft SQL Server). SQL Server on lahendus olukordadeks, mille korral CADS Electric Pro projektiandmebaase soovitakse kasutada väljaspool lähivõrku, nt kaugtööna või teisest tegevuskohast. Projekti andmete laadimisel on suurendatud nn. paralleelsete lõimede kasutamist, mis avaldub projektitöö sujuvuses kasutuskiirusena.

Laienenud on lisateabe kasutusvõimalused

Lisateabe kasutusvõimalusi on laiendatud, võimaldades lisateabe loomist automaatselt pildil sisalduvate sümbolite atribuutidest. Lisateabe piiramisele on lisatud filtreerimisvõimalusi täpsemate projektiaruannete tagamiseks. Filtri abil saab näiteks määrata piirangu kehtivuse ainult seadmetele, mis paiknevad teatud kõrgusel (nt ripplae kohal). Lisateavet saab nüüd seadmetele sisestada ka pildi kaudu.

CADS Electricut on versioonis 18 arendatud edasi peamiselt selles suunas, et funktsioonide kasutatavaid seadistusfaile saaks ettevõtte tasandil lihtsamini jagada kõigile asjaosalistele.

Varasemast parem avade projekteerimise funktsioon

Avade kujundatavust on parandatud ja suurendatud on automaatika osakaalu näiteks viidete osas. Täiesti uueks funktsiooniks versioonis 18 on avahaldus, mis pakub hoone tehnosüsteemide projekteerijatele võimalust hallata avade paigutusjooniste muutuste teavet tarkvara Tekla Structures abil loodud xsr-faili alusel.

CADS Electric 18

Kaablite ruumivajaduse kontrollimine

Uues CADS Electricu versioonis 18 saab nüüd kontrollida teatud piirkonda minevate kaablite arvu ja valida vastavalt sellele sobivad marsruudid.

CADS Electric 18

CADS Electric Pro DB andmebaasitööriista uuendused

CADS Electric Pro juba varasemast tõhusaid andmehalduse funktsioone on veelgi täiustatud. Nüüd on võimalus muuta DB andmebaasitööriistas kilpide ja rühmakeskuste andmeid hulgiredigeerimise teel. Nüüd on võimalik DB-tööriistast avada ka pilte.

CADS Electric 18

Töötamine veelgi sujuvamaks

Lisaks eespool nimetatule on versioonis CADS Electric 18 tehtud rohkesti praeguste funktsioonide parandusi ja ühtlustatud toimimisloogikaid. Paranenud on näiteks tooteandmebaaside kasutatavus, sest andmebaase ei installita enam koos tarkvaraga, vaid neid saab võtta kasutusele vastavalt vajadusele.

Seadmete andmebaasiteabe kopeerimisfunktsioonides on samuti tehtud muudatusi ja parandatud nende kasutatavust. Kasutaja saab nüüd mitmekülgsemalt mõjutada infot, mis seadmega koos kopeeritakse.