Energialaskenta

CADS Hepac Prolla teet viralliset energiatodistukset ja energiaselvitykset. Ohjelmiston tilaelementti- ja energialaskentaominaisuudet tekevät CADS Hepacista markkinoiden tehokkaimman työkalun viranomaisten vaatimien energiaselvitysten luomiseen.

CADS Hepac Prolla teet kuukausitason energialaskennan viranomaisten määräysten ja vaatimusten mukaisesti. Ohjelmisto laskee kaikki määräysten vaatimat tiedot, myös E-luvun. CADS-energialaskentatyökalulla tehty energiatodistus on suoraan tallennettavissa ARAn rekisteriin sekä tulostettavissa rekisterin kautta. 

CADS-ohjelmistojen energialaskentaominaisuudet perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan D5.

Johtumistiedot suoraan tilatiedoista ja säästät aikaa

CADS Hepac Prolla saat johtumistiedot automaattisesti kuvaan määritellyistä tiloista (seinien, yläpohjien, alapohjien, ovien, ikkunoiden yhteispinta-alat eroteltuna U-arvoittain ja sisälämpötiloittain). Tilaelementti määrittää tilan pinta-alan, tilavuuden, ilmamäärät ja lämpöhäviön. Tiloista viet erittelyn energialaskentaan yhdellä toiminnolla! Projektiin asetettava kompassinuoli mahdollistaa sen, ettei ikkunoille tarvitse erikseen määrittää ilmansuuntia.

Tiedot siirtyvät myös dynaamista laskentaa tekeviin ohjelmistoihin

CADS Hepac ei itsessään sisällä dynaamista energialaskentatyökalua, vaan ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden viedä tietoja dynaamiseen laskentaan erikoistuneisiin ohjelmistoihin, kuten esimerkiksi IDA ICEen. Tietojen siirtämisessä hyödynnetään IFC-formaattia, jolloin tilojen geometria (rajaavine seinä-, aukko- yms. tietoineen) on suoraan hyödynnettävissä myös näissä ohjelmistoissa.