CADS Electric juhtimisskeemide projekteerimise koolitus 18-19.06.2019

29.4.2019

CADS Electric juhtimisskeemide projekteerimise koolitus alustajatele 18.06.2019 kell 10:00 - 17:00

Kavas

•    Projekti ülesehitus ning tarkvara seadistused
•    Skeemilehtede kasutamine
•    Tingmärkide kasutamine
•    Elektriskeemide tingmärkide tähistamine vastavalt standardile IEC 61346-1
•    Juhtmestuse valik ja tähistamine ning kaabliandmebaasi kasutamine 
•    Ristviidete kasutamine
•    Otsimis- ja asendusfunktsioonide kasutamine
•    Elektriskeemi redigeerimine
•    Elektriprojekti vormistamine ning väljatrükk

CADS Electric juhtimisskeemide projekteerimise koolitus edasijõudnutele 19.06.2019 kell 10:00 - 17:00

Kavas

•    Projekti ülesehitus ning tarkvara seadistused
•    Tootemudeli funktsionaalsus
•    Tooteandmebaaside kasutamine
•    Keskne andmehaldus ning lisainfo funktsionaalsus
•    Projektipuu kasutamine
•    Andmebaasi funktsionaalsus
•    Juhtimisskeemide genereerimine mallijoonistest Exceli abil
•    Andmebaasipõhised spetsifikatsioonid
•    Ühendustabelite geneerimine elektriskeemist
•    Kilbi koostejoonise loomine

Koolitaja Kristjan Müül

Asukoht

Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond (TalTech), Akadeemia tee 3, teine korrus, raalprojekteerimise auditoorium NRG- 223

Kursuse hind
•    Ühepäevase koolituse hind on 275 EUR + (käibemaks 20%)
•    Kahepäevase koolituse hind on 425 EUR + (käibemaks 20%) 

Registreerimine

Registreeru siin hiljemalt 10.06.2019 lisainfo +372 682 8574, estonia@cadsplanner.com