CADS Electricu keskne andmehaldus oli kriitilise tähtsusega T1 Mall of Tallinn kaubakeskuse elektrisüsteemide projekteerimisel

8.4.2019

Tallinnas Ülemiste piirkonnas avati uus meelelahutus- ning kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn. Eesti suurima kaubanduskeskuse brutopinnaga 130 000 m² elektrisüsteemid koos BIM mudeliga projekteeris CADS Electricu kasutaja Melior Projekt OÜ. Elektriprojekt loodi neljaliikmelise projekteerimismeeskonnaga ning Melior Projekti projektijuhi Dmitri Gridini sõnul oli projekteerimise tempo hullumeelselt kiire.

Nii suure projekti projekteerimine ilma CADS Electricuta oleks olnud katastroof, kuna lähteandmed muutusid pidevalt, sest tellija soovis maksimaalselt täita rentnike soove. Projekteerija jaoks tähendas see muidugi seda, et igapäevaselt tuli projekti teha palju täiendusi ning muudatusi tõdes projektijuht Dmitri Gridin. Tänu CADS Electricu kesksele andmehaldusele saadi mahuka tööga edukalt hakkama.

CADS Electricu juures ongi oluline see, et projektiinfo on keskselt hallatav. Näiteks kui muuta andmeid kilbiskeemis, siis ei pea käsitsi uuendama paigaldusjoonist, ning võid olla kindel, et CADS Electric uuendab paigaldusjoonised automaatselt. Samuti on alati selge, kas paigaldusjoonisele lisatud kaablirühm on või ei ole veel kilbiskeemi lisatud. Oluline on ka see, et kogu olemasolev projektiinfo on kasutajasõbralikult kuvatud projektipuus, mille kaudu on projekti uute andmetega lihtne täiendada märkis Dmitri Gridin.

Teise näitena keskse andmehalduse võludest toob Dmitri Gridin välja seadmete vahetused läbi tootemudeli funktsionaalsuse. Nii mõnelgi korral tuli vahetada valgustite tooteandmeid. Näiteks 1640 turvavalgusti vahetus käis mõne klõpsuga. Vahetuse võib teha andmebaasis või tootemudeli dialoogis, kuid hetkega uuendatakse kõikide seadmete tingmärgid, mudelid, tooteinfo ning spetsifikatsioonid.

Erinevaid spetsifikatsioone tuli ehitajatele edastada päris tihti ning CADS Electricus saab need luua automaatselt. Ehk rutiinsed tegevused on CADSi poolt automatiseeritud ning rohkem jääb aega, et mõelda süsteemi peale ning projekteerimine on aina enam stiilis, et korra joonistad ning siis asud andmeid haldama tõdes Dmitri Gridin.

Arenduse omanikujärelevalve elektriosa konsultant Teim Elekter ettevõttest Kaljo Haavandi sõnul oli elektriprojekt eeskujulikult koostatud vaatamata väga kiirele ajagraafikule ning muudatused lahendati projekteerija poolt väga kiirelt ja operatiivselt. Kymdata Oy valdkonnajuhi Kristjan Müüli sõnul on

T1 hea näide, kus projekteerija tugev erialane pädevus, põhjalik tarkvara kasutusoskus ning CADS Electricu andmehaldus võimaldab suhteliselt väikese projektimeeskonnaga teha edukalt suuri ning keerukaid projekte.

T1 meelelahutus- ning kaubanduskeskuse brutopinnaga 130 000 m² ehitas Merko Ehitus AS. Kogu keskuse projekteerimine toimus BIM mudelis, lisaks kasutati mudelprojekti ehitusmahtude arvutamiseks, ristumiste kontrolliks, hangete korraldamiseks ja tööde plaanimiseks. Hoone ehitusmaksumuseks kujunes 70 miljonit eurot ning üüripindasid on keskuses üle 200.