CADS is now CADMATIC – mida tähendab see CADSi kasutajate jaoks ja mis CADSis muutub?

23.1.2020
CADS is now CADMATIC

2019. aasta suvel toimunud omandamise tulemusena läheb CADS-tarkvara CADMATICu tootenime alla. Tarkvara arendustöö ja nendega seotud teenuste (nt tugiteenuste) osutamine jätkub samal viisil. Seetõttu ei pea kasutaja midagi spetsiaalselt tegema ja see ei mõjuta ka tarkvara toimimist. Pärast muudatusi saab tarkvaraga töötada nagu tavaliselt.

Tarkvara muudatused on enamasti visuaalsed. Hiljem muutuvad küll näiteks installimiskaustad, kuid seegi muudatus ei mõjuta kasutajat, sest installimisprogrammid teevad selle automaatselt. Peale tarkvara muudetakse ka versioonide ja uuenduste väljalaske ajakava ning väljalasete nimetamist. Muudatused on tarkvaraprogrammides näha allpool esitatud ajakava kohaselt.
 

1. SAMM. Jaanuar 2020

2020. aasta jaanuaris avaldatakse kõikide CADS-toodete 18. versiooni uuendused. Nendes uuendustes muudetakse CADS-tootenimed CADMATIC-tootenimedeks. Muudetakse ka logosid ja tarkvaras olevaid tootenimesid. Neid leidub näiteks rakenduste installimisprogrammides, nende käivitamisel, esilehel, kasutajaliidestes ja juhendites. 2020. aasta jaanuaris tehtavad muudatused on seega täielikult visuaalsed.

Jaanuarikuu uuendustes järgivad nimed traditsioonilist CADS-kuju, st uuenduste numbrid on kujul 18.0.xx.

Alates jaanuarikuistest uuendustest digiallkirjastatakse failid CADMATIC-sertifikaadiga. Praktikas on seda muudatust näha näiteks installimispakettide väljaandja nimes. Varem oli väljaandja Kymdata, edaspidi on see CADMATIC.
 

Tootenimede muudatused:

Vana tootenimi Uus tootenimi
CADS      CADMATIC Draw
CADS Viewer CADMATIC Drawing Viewer
CADS License Server  CADMATIC License Server
CADS Rasta  CADMATIC Rasta
CADS Electric CADMATIC Electrical

 

Electric-toodete alamrakenduste nimed muutuvad järgmiselt:

Vana tootenimi  Uus tootenimi
Electric Installation Drawings Electrical Layout
Electric Schemas Electrical Schematics
Electric Centre Schemas Electrical Distribution Board
Electric Centre Layout Electrical Cabinet Layout

 

2. SAMM. Mai 2020


2020. aasta mais läheb CADS-tarkvara üle samale väljalasketsüklile nagu CADMATICu muude toodete korral. Sellisel juhul muutuvad ka tarkvarauuenduste nimed CADMATICu nimetamismeetodi kohaselt.

Alates 2020. aasta maist antakse CADS-tarkvara välja kolm korda aastas (ehk iga nelja kuu tagant). Väljalasked nimetatakse aasta ja väljalaskenumbri järgi. Väljalaskenumbrid on kujul T1, T2 või T3 (olenevalt sellest, milline selle aasta väljalase on kõne all). Maikuu väljalaske nimi on seega näiteks CADMATIC Electrical 2020 T2 ja 2020. aasta sügise väljalaske nimi on CADMATIC Electrical 2020 T3.

Eelmainitud ametlike väljalasete vahel võidakse vajaduse korral teha ka uuendusväljalaskeid (nt CADMATIC Electrical 2020 T2 R1), kui uusi omadusi on vaja lisada tihedamini kui nelja kuu tagant. Vajaduse korral kasutatakse ametlike väljalasete vahepeal ka paiku (ingl patch). Uuendus ja paik erinevad selle poolest, et paik sisaldab ainult ametliku versiooni funktsioonide parandusi, mitte uusi ega muutunud omadusi.

 

3. SAMM. Jaanuar 2021

2020. aasta sügiseks planeeritud CADSi 19. versiooni väljalase hilineb mõne kuu võrra 2021. aasta jaanuarini. Versiooni nimi ei ole enam CADS 19, vaid järgib 2. sammus kirjeldatud nimetamismeetodit. Järgmise uue versiooni nimi on näiteks CADMATIC Electrical 2021 T1.

2021. aasta jaanuarist antakse tarkvara uus versioon välja kord aastas (alati jaanuaris). Versiooni saab edaspidi tuvastada aastaarvu järgi. Uus versioon erineb muudest aasta jooksul tehtud väljalasetest selle poolest, et see installitakse kasutaja arvutisse eraldi tarkvarana ja erinevasse kausta. Varasemad ehk eelmiste aastate versioonid jäävad arvutisse alles ja neid saab jätkuvalt kasutada (nagu varemgi). Uues versioonis võib muutuda ka pildifaili vorming (drw), mida on ka varem uue versiooni korral juhtunud. Versiooni piires ehk aasta muudes väljalasetes ei muutu failivorming kunagi.