Kaks tipptegijat ühendavad jõud!

20.1.2020

CADMATIC omandas CADS-tarkvara arendava ettevõtte Kymdata 2019. aasta augustis. See strateegiline ost laiendab CADMATICu tooteportfelli, hõlmates projekteerimise ja andmehalduse erinevaid valdkondi.

Kymdata on hästi juhitud, kasumlik ja arenev ettevõte. Mul on väga hea meel, et oleme saanud ettevõtte ja selle tooted enda omandisse. CADMATICu kasvustrateegiat järgiv omandamine laiendab meie tooteportfelli ja tugevdab meie positsiooni praegustes tegevusvaldkondades ning toob meile uue strateegilise valdkonna – ehituse.
 

Terviklahendused kolme tegevusvaldkonna jaoks

CADMATICu tegevus jaguneb nüüd kolmeks põhivaldkonnaks: protsessid ja tööstus, merendus ning ehitus. Pakume igas valdkonnas integreeritud tarkvarapakette, mis vastavad erinevate erialade projekteerimis- ja andmehaldusvajadustele.

Elektri- ja automaatikaprojekteerimise jaoks välja töötatud CADS-tarkvara täiendab CADMATICu protsessi, 3D-tehaste projekteerimise ning andmehalduse tarkvara, moodustades tervikpaketi.

Merenduse valdkonnas pakume laevade ja avamererajatiste projekteerimise terviklahendust, mis hõlmab 3D-kere, teraskonstruktsioonide, varustuse, elektri ja automaatika projekteerimise tarkvara, aga ka tootmisandmete haldust.

Ehituse valdkonnas saame nüüd pakkuda tervikpaketti, mis sisaldab peale arhitektuuri, ehitiste, kütte, vee ja ventilatsiooni ning elektri projekteerimise ka andmehalduslahendusi.
 

Lahendused digikaksikute vajaduste jaoks

CADMATICu eShare-tarkvara saab lihtsasti integreerida eri projekteerimismoodulitesse ja süsteemidesse ning see võimaldab lihtsat juurdepääsu digitaalsetele projekteerimis- ja ehitusandmetele kõigis meie valdkondades. Lahendus on võimaldanud mitmel meie kliendil vähendada märkimisväärselt ehitusdokumentide hulka ning süsteem pakub suurepärast platvormi ka ehitusinfo modelleerimise (BIM) ja digikaksikute (digital twins) jaoks.

Loomulikult olime tutvunud üksteise tehnoloogiaga juba enne ettevõtte omandamist. Peale ühise tehnoloogia ja tarkvarakomponentide saame kasutada ka veelgi suuremate ressursside ja oskustega tootearendusmeeskonda. See annab meie toodetele selge konkurentsieelise ja klientidele lisaväärtust.
 

Soome väärtustel põhinev rahvusvaheline CAD-partner

CADMATIC on üle 200 töötajaga rahvusvaheline ja jõudsasti arenev tarkvaraettevõte. Meil on kliente 60 riigis. Ettevõtte juured on Soomes ning meie kodumaine ja rahvusvaheline tegevus põhineb Soome oskusteabel ja väärtustel. Soovime arendada ja jätkata kahe tipptegija toodete ja teenuste edulugu. Sellise lõimumise korral on üks pluss üks kindlasti rohkem kui kaks.

Mul on suur rõõm, et olen saanud tutvuda ja töötada koos CADS-professionaalidega. Nüüd moodustame koos ühe CADMATICu pere. CADS is now CADMATIC!
 

Jukka Rantala
Parimate soovidega,
Jukka Rantala
CEO, CADMATIC
jukka.rantala@cadmatic.com