Projekteerime ja redigeerime kiiremini

Caverion Eesti AS Tehnosüsteemide ehitusfirmas kasutame CADMATIC Electrical tarkvara juba mitmeid aastaid. CADMATIC Electricaliga projekteerime elektriprojekte ning dokumenteerime oma teostusjoonised. Kuna suurem osa elektriprojekte on Eestis projekteeritud CADMATIC Electricaluga, siis näiteks tööjooniste ja teostusjooniste redigeerimine käib tänu sama tarkvara laialdasele kasutamisele meeldivalt hõlpsasti. 

Elektriprojekteerijana naudin oma tööd kui mul on kasutada spetsiaaltarkvara, sest kõiksugused spetsiaalsed elektriprojekti projekteerimise funktsioonid muudavad minu tööd palju meelepärasemaks ja loomulikult ka efektiivsemaks. Turvatunnet pakub ka teadmine, et professionaalse CADMATIC Electricali tootetoe abil saan alati vastused oma küsimustele.

Caverion Eero Kaldam
Eero Kaldam
IT-spetsialist ja elektriprojekteerija
Caverion Eesti AS