Toimiv BIMi projekteerimisvahend

AS Merko Infra Elektritööde osakond kasutab CADMATIC Electrical projekteerimistarkvara põhiliselt elamuehituse elektrivarustuse projekteerimiseks, dokumenteerimiseks, eelarvestamiseks ning mudeldamiseks. Samuti leiab CADMATIC Electrical kasutamist kesk- ja kõrgepinge alajaamade hoonete elektrisüsteemide mudeldamisel ning projekteerimisel. Meie jaoks on oluline, et CADMATIC Electricaliga võime tõhusalt lahendada hoonetega seotud eriosade lahendused 3D mudelis.

Tähtsaimaks valikukriteeriumiks oli CADSi puhul kindlasti BIM-tugi, samuti oli meie jaoks oluline CADMATIC Electricali laialdasest levikust tulenev hea projektide ühilduvus teiste elektriala osapooltega. Oluliseks argumendiks oli meile veel eesti keelse tehnilise toe ja koolituste saamise võimalus ning tarkvara mõistlik hind.

Sander Astor, AS Merko Infra
Sander Astor
Elektritööde osakonna peainsener
AS Merko Infra