Projektikohane andmehaldus

CADMATIC Electricalis võib üks ja sama teave olla eri kohtades: paigaldusjoonisel, kilbiskeemil,  juhtimisskeemil. Selle tehnoloogia abil saate vältida vigu, kuna ühes kohas tehtud muudatus värskendab reaalajas kõik selle esinemiskohad kogu projektis. Meie arvates ei saa projekteerija kulutada aega andmete rutiinse ajakohastamise peale, vaid see on CADMATIC Electricali projekteerimissüsteemi ülesanne.

Andmebaasi tabelipõhine kasutajaliides on kogu projekti andmete vaade. Seetõttu saab kõiki projektis loodud andmeid käsitleda ja kasutada ühes vaates.

 

• Ühe või mitme projekteerijaga projekt – CADMATIC Electricali abil õnnestub see kindlasti.

CADMATIC Electricali kasutamise korral on kogu projekteerimismeeskonnal kasutusel ühed ja samad projektikohased sätted, tootemudeliteegid, toodete andmebaasid, projekti seadmete teave jms. Kogu projekti andmed on tsentraliseeritult reaalajas saadaval CADMATIC Electricali projektipuu kasutajaliidesest.

Projektipuu kasutajaliides parandab projekteerimisandmete haldamist ja tõstab kvaliteeti. CADMATIC Electricali reaalajas projektipuu kasutajaliidesega saate projekteerimisandmeid hallata tsentraliseeritult. Selle abil leiate üles projekteerimisandmed ja püsite projekti edenedes kursis, kus miski asub.

Projektipuus on ühes kohas näha kõik teile vajalik:

Projektipuu abil saate lisada teistest rakendustest toodud projektiandmeid teistesse dokumenditüüpidesse. Selle abil on teil alati ajakohane teave, mille olete juba joonistele paigutanud ja mis sealt veel puudub.

 

• Massmuudatuste abil saate tõhusamalt töötada

Saate andmeid muuta korraga kas andmebaasis või Excelis. Näiteks keskuse tunnused, kaablite tüübid ja andmesildid värskendatakse automaatselt kõigis nendega seotud esinemiskohtades kogu projektis. Nii hoiate kokku aega, säästate vaeva ja väldite vigu.

 

 

• CADMATIC Electrical kohandub eri projekteerimisprotsessidega

CADMATIC Electricali andmebaasipõhisus teeb võimalikuks mitut tüüpi projekteerimisprotsessid ja haldab projekti projekteerimisandmeid algusest lõpuni. Projekteerimist saate alustada eri kohtadest ning andmeid saab protsessi jooksul täiendada või muuta eri rakendustes, projektipuus või andmebaasis.

Avatud ja nutika Exceli impordifunktsiooni abil saate projekteerimisandmeid väljastpoolt importida ja Exceli vormingus andmeid tagasi saata. Uuesti importimisel võrdleb süsteem muutunud teavet automaatselt ja annab sellest kasutajale värvikoodide abil teada.

Samuti saate importida oma vanadest projektidest osi nii andmebaasist kui ka skeemidena. Neist saab hõlpsalt osi uue projekti jaoks kohandada.

 

• CADMATIC Electricali lisaandmed vabastavad andmebaasi piirangutest

Saate vabalt luua projektiandmebaasi eri osadesse uusi andmevälju. Andmeväljad saab lisada soovitud atribuutidele joonistel ja neid saab kasutada nii raportites kui ka infomudelites.

Saate projektile lisada ka alaga defineeritud lisainfot, näiteks andmed töövõtupiirangute, seadmete eriandmete, ehitusetappide, teenindusalade, hankepakettide jms kohta, mille abil saab andmeid andmebaasis või aruannetes rühmitada või protsessis edasi saata, näiteks peaprojekteerijale. Määratlused saab teha kas ühekaupa või piirkonniti – nagu soovite.