Kilpide tootmine

Mõõtmetega keskuste paigutuse joonised nii 2D- kui ka 3D-vaates.

CADMATIC Electrical pakub kilpide tootjate CAD-vajadusteks kohandatud lahendust. Üks toode täidab kõik vajadused:

  • täpsete mõõtmetega keskuste paigutuse joonised nii 2D- kui ka 3D-vaates
  • tõhusad tööriistad juhtimiskeemide loomiseks
  • tööriistad juhtimisskeemide ja keskuste paigutusjooniste vahel teabe edastamiseks
  • integreeritavus teiste teabesüsteemidega (nt ERP)
  • kindel ühilduvus
     

Kasutage projekteerimisel alati tegelikke mõõtmeid

CADMATIC Electricalis saate projekteerida korpuste, juhtpaneelide ja keskuste jooniseid alati tegelike mõõtmetega. Nii tagate paigalduse toimimise ka tegelikkuses.
 

Tunnused ja seadmeandmed

Tunnused ja seadmeandmed saate võtta otse projekti andmebaasist või soovi korral importida väljast (nt Exceli vormingus) otse andmebaasi. Andmebaasis saab luua ka seadmed (kui neid ei ole projektis varem loodud). Keskuse või korpuse seadmed saate paigutada koos tunnustega projektipuust koostemudelisse. Projektipuus kuvatakse ka seda, millised seadmed on kilpi paigutatud/paigutamata.
 

Kasutage andmebaasi andmeid

Kui kasutate tootemudeleid, saate paigutada seadmed otse kilbi paigutusjoonisele kas valmiskujul 2D/3D-mudelitena või suuruseandmetena määratud tootemudelitena.

Soovi korral saate teha keskusepaigutuses muudatusi. Tsentraliseeritud teabehalduse abil kajastuvad need muudatused ka ülejäänud projektis. Näiteks saate muuta seadme tunnuseid, mis edastatakse projektis kõigisse esinemiskohtadesse. Kui paigutate kilpi klemmliistud, reageerib klemmliistude numeratsioon projektimuudatustele.