Teostusjoonised vaevata

Työ- ja loppukuvat CADS Electric

CADS Electricil on ulatuslikud sümboliteegid ja hõlpsalt kasutatavad funktsioonid  teostusjooniste tegemiseks ja projekteerimiseks. Sümbolite paigutamiseks on palju abifunktsioone, mille abil õnnestub sümbolite paigutus hõlpsalt ja täpselt.

CADS Electricis saate alusjoonistena kasutada peale CAD-jooniste ka õiges mõõtkavas skannitud jooniseid või PDF-faile.