CADS GeoXY

CADS GeoXY

CADS GeoXY on lihtsasti kasutatav CAD-tööriist mõõtmisvaldkonna spetsialistidele. See on koostöös mõõtmisettevõtetega välja töötatud mõõtepunktide töötlemiseks, maastikumudelite loomiseks ja maastiku mahtude arvutamiseks.

1. Mõõtepunktide kahesuunaline töötlemine

CADS GeoXY võimaldab mõõtepunktiandmete kahesuunalist töötlust. Saate mõõtepunktiandmed lugeda mõõteseadme kirjutatud punktifailist CAD-joonisele. Samuti saate mõõtepunktid märkida tarkvara mitmekülgsete funktsioonide abil CAD-joonisele ja kirjutada nendest punktimärgistest mõõtepunktifaili, mille saab eksportida mõõteseadmesse. CADS GeoXY sobib seega nii kohaandmete eksportimiseks kaardilt mõõteseadmesse kui ka näiteks mõõtmistulemuste CAD-vormingus projekteerimise jaoks tagasi importimiseks.

2. Paindlikud tööriistad punktiandmete töötlemiseks

CADS GeoXY toetab mitmeid eri punktifailivorminguid (GSI, GDM, PXY, ODB, TXT, CSV ja GT). Kõikides failivormingutes punktifailid saab kirjutada kas kohe punktide märkimisel või etapikaupa, määrates kõigepealt punktid ja kirjutades failid hiljem. Punktiandmeid saab punktifailidesse lisada ka hiljem, nii et tööd saab teha ka väiksemate osade kaupa.

GeoXY võimaldab punktiandmeid töödelda vajadust mööda kas maamõõtmiskoordinaatsüsteemis või CAD-koordinaatsüsteemis. Koordinaadiühikuna saab kasutada kas meetrit või millimeetrit. Mitmekülgsete sihtimisfunktsioonide abil (nt Helmerti transformatsioon) saab koordinaatsüsteemi vajadust mööda muuta.

3. Lihtne punktide võrdlus

CADS GeoXY ulatuslikud punktide võrdlemise tööriistad kiirendavad tööd oluliselt. Punktidevahelisi mõõtmete erinevusi saab võrrelda nii failis olevate punktide ja joonisepunktide vahel kui ka joonise eri punktide vahel. Nii kõrguste erinevused kui ka punktide koordinaadipunktide vahelised mõõtmete erinevused kantakse nupuvajutusega graafiliste tähistena joonisele.

4. Maastikuvormide visualiseerimine

CADS GeoXY sisaldab kas ise joonisele märgitud või mõõteseadmest imporditud punktimärgiste abil 3D-maastikumudeli loomise funktsiooni. Maastikumudel luuakse Delaunay algoritmi abil kolmnurkvõrguna. Lisaks visuaalsele kontrollile saate 3D-mudelist automaatselt luua läbilõiked ja kõrguskõverad.

5. Mahtude arvutused täiendavad tervikut

CADS GeoXY mahtude arvutamise funktsioonid võimaldavad tarkvara kasutada ka pinnase teisaldamisega seonduvates töödes. Arvutustööriistadega saab arvutada joonisest tekitatud 3D-maastikumudeli abil nii pindala- kui ka mahuandmed. Mahuandmed saab arvutada kas võrgupinna ja tasandi vahel või kahe võrgupinna vahel. Tulemusena saadakse kaevandi kogus, täite kogus ja soovi korral risttahukakujulise kaevise kogus. Tarkvara väljastab tulemused tekstiliste väärtustena, ja kui kasutaja soovib, märgib need ka visuaalselt joonisele.