CADS Viewer

CADS Viewer on mõeldud CAD-jooniste vaatamiseks ja väljaprintimiseks. See sisaldab ka põhilisi joonestus-, redigeerimis- ja printimisfunktsioone, nii et see sobib CADS-tarkvara põhifunktsioonide kasutamise harjutamiseks. CADS Vieweris ei ole salvestusvõimalust.
 

CADS Vieweriga saab teha järgmist:

1. Avada DRW-, DWG- ja DXF-faile nii 2D- kui ka 3D-vaates

CADS Viewer avab mitmekülgselt eri CAD-faile. Peale CADSi enda DRW-vormingu saate tarkvaraga Viewer avada ka DWG- ja DXF-faile. CADS Viewer loeb nii 2D- kui ka 3D-faile.

2. Avada IFC-andmemudeleid

CADS Viewer toetab ka ehitusvaldkonnas kasutatavat infomudelipõhist projekteerimist. Vieweriga saate avada standardi IFC 2x3 CV 2.0 kohaseid IFC-mudeleid, näiteks arhitekti-, konstruktori-, KVVK- ja elektrimudeleid. Saate ühele joonisele kokku tuua mitu mudelit, nii et tekib nn koondmudel.

3. Kasutada mitmekülgseid printimisfunktsioone

CADS-tarkvara mitmekülgseid printimisfunktsioone saab kasutada ka CADS Vieweris. Saate jooniseid printida mh

  • koos lehe suurusega (saate hõlpsalt vaadata, kui palju paberile mahub)
  • ositi (kui suur joonis tuleb printida väiksemale paberile osade kaupa)
  • või raamprindina (kasutades joonises olevaid valmisraame).

Lihtsalt kasutatavate prindisätete abil saate kohandada väljaprinditavat joonist mitmel moel, näiteks joonejämeduse poolest.

4. Kasutada printimise valmisrutiine CADS Electrici joonistel

CADS Viewer sisaldab valmiskujul erifunktsioone tarkvaraga CADS Electric valmistatud jooniste printimiseks.

Saate hõlpsalt liikuda selle tarkvaraga tehtud skeemide eri lehtedel. Skeemi eri lehtede printimine ühest või mitmest joonisefailist on spetsiaalse funktsiooni abil lihtne.

5. Harjutada põhifunktsioonide kasutamist

CADS Viewerit saate kasutada ka CADS-tarkvara põhifunktsioonide kasutamise harjutamiseks. Rõhutame siiski, et tarkvara Viewer ei sisalda valdkonnaspetsiifiliste CADSi programmide funktsioone.

CADSi suurepärane ja üldiselt teada olev DWG-ühilduvus kindlustab selle, et saate avada kas või 1980ndatest aastatest pärit DWG-jooniseid veatult.

Nii saate CADS Vieweri enda kasutusse

CADS Viewer