Saisiko olla asiantuntija-aikaa?

24.1.2019 - Timo Riisiö
CADS_asiantuntijapalvelut

Se mitä minulla nyt on sydämelläni, liittyy oppimiseen, osaamiseen, tiedon kerryttämiseen ja sen hallintaan, sekä kestäviin ongelmaratkaisuihin. Sanon jo tässä vaiheessa, että tarina sisältää taas epäakateemista pohdintaa ja kokemukseen perustuvaa asioiden suoraviivaistamista. Sellaista ”Kiekko päätyyn ja perään”-ajattelua, mitä toki usein kutsutaan myös pragmaattiseksi (käytännönläheisesti asioihin suhtautuvaksi) ajatteluksi.

Koska uskon meihin ihmisiin tässä prosessien maailmassa, ajattelen niin, että tuodessamme tähän täydellisyyteen sen inhimillisen epävarmuustekijän toimimalla joskus epärationaalisestikin, me olemme samalla se voima, jonka myötä asiat voivat myös onnistua. Täydellisinkin prosessi tai työväline tarvitsee meitä ja meidän osaamistamme. Yksin niillä on vain oma välinearvonsa.

Iso osa työstäni muodostuu tulevien ammattilaisten ja heidän opettajiensa parissa toimimisesta ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea. Oppilaitosten ulkopuolelta me yritysten edustajat olemme vieneet paljon uutta tietoa ja käytäntöjä opiskelijoiden ulottuville. Opettajat ovat kanssamme koordinoineet osaamista mentoreiden, järjestelmäasiantuntijoiden sekä uusien teknisten ratkaisujen toimittajien kanssa. Hienoja juttuja ja samalla yhä parempia valmiuksia työelämään. On etuoikeus olla mukana!

Opetuksessa korostuu laajan tietopohjan hankkiminen, kyky soveltaa hankittua tietoa ja kyky käyttää tehokkaasti työssä tarvittavia välineitä. Pysähdytään hetkeksi tähän. Eikö tämä ole meillä teknisissä toimintaympäristöissä toimivilla aivan sama juttu, vaikka oppilaitoksesta on päästy jo vuosia sitten?

Ja että päästään pohdinnoista lähemmäs konkretiaa ja toimintatapaehdotuksia, otetaan käsittelyyn työvälineet, koska työkalutoimittajallahan minä työskentelen, asiantuntijapalveluiden parissa.

Tietopohjan hankkiminen

Tunnetko sinä toimialakohtaisen CADSisi laajan toiminnallisuuden kuinka perusteellisesti? Osaatko varmasti hyödyntää niitä täysimääräisesti omassa toiminnassasi? Kuinka paljon sinun kannattaa käyttää laskutettavaa aikaasi etsimällä ratkaisuja ja yrittämällä opetella omatoimisesti?

Kyky soveltaa hankittua tietoa

Toisilla toimialoilla suunnittelu on huomattavasti suoraviivaisempaa, toisilla taas suunnittelukäytäntöjä on enemmän, jopa kohdetyyppikohtaisia. Hallitsetko työvälinetiedon soveltamisen ja kykenet siirtämään sen päivittäiseen työhön? Tiedätkö mikä onnistuu ja mikä välttämättä ei?

Käytätkö CADSiä tehokkaasti omassa työssäsi?

Laaja tietopohja ja kyky soveltaa hankittua tietoa auttaa sinua muodostamaan parhaat käytännöt omaan työhösi. CADS ei ratkaise kaikkia sinun suunnittelutyöhösi liittyviä ongelmia, ei mikään muukaan järjestelmä pysty siihen, mutta meillä on halua ja kykyä auttaa.

Astu kanssamme osaamispolulle

Jos olet uusi CADS-asiakas, niin aloita perusteista ja etene toimialasi kursseihin. Jos taas puolestasi olet jo vuosia käyttänyt CADSiä, käänny toimialakohtaisten asiantuntijapalvelujemme puoleen. Osaamisen päivitys uuden toiminnallisuuden osalta, tai käynnissä olevaan työhön liittyvä ongelmaratkaisu, voi lyhimmillään olla parin verkkokoulutustunnin juttu. Tai jos toimintasi hyötyy enemmän teknisistä ratkaisuista, esim. PDM-rajapinnoista tuotannonohjausjärjestelmääsi, niin hoidetaan nekin kuntoon. Ota yhteyttä, valitaan sinulle sopiva palvelu.

Tehdään vuodelle 2019 hyvä uuden vuoden lupaus:
Muutetaan ”Kyllä minä osaan” muotoon ”Kyllä me osaamme”. Kun osaamiseen liittyvät asiat hoidetaan yhdessä, sinä voit keskittyä tuloksen tekemiseen.

Onnistumisia meille kaikille vuonna 2019.

Timo R.
Palvelujohtaja
Kymdata Oy