CADS Electric -revisio 18.0.4

20.3.2019
cads_electric_johdotustoiminnot

CADS Electric revisio 18.0.4 julkaistiin 5.3.2019. Se toi mukanaan jälleen myös parannettuja toiminnallisuuksia.

IFC-tiedostot näkyviin dokumenttipuussa

IFC-tiedostojen luontiin on lisätty mahdollisuus viedä luotava IFC-tiedosto projektin dokumentiksi. Näin IFC-tiedostot saadaan näkymään Electric-ikkunan Dokumentit-puussa. Asetukset, joilla tiedosto luotiin, viedään talteen projektille, joten tiedostojen projektinaikainen päivitys jatkossa on helppoa. Päivitystoiminto löytyy puun kontekstivalikosta.

Tämä helpottaa erityisesti tilannetta, jossa rakennuksen jokaisesta kerroksesta tarvitsee tehdä oma IFC-tiedosto. Kerran luodut IFC-tiedostot voidaan päivittää yhdellä käskyllä, joka löytyy IFC-kansion kontekstivalikosta.

cads_electric_ifc_tiedostot

Johdotustoiminnot

Johdotustoimintoihin lisättiin useita uusia mahdollisuuksia sekä parannettiin toimintalogiikkaa.

Uppo-pinta johdotusten piirto helpottuu huomattavasti, kun vaihto voidaan tehdä sujuvasti näppäinyhdistelmällä T+Enter tai T+Space. Vaihtokohta merkitään myös kuvaan pienellä vinoviivalla. Samalla toiminnosta korjautui virhe, jossa uppo/pinta vaihto loi myös turhaan uuden kaapelin projektiin.

Toinen uudistus on, että johdotuksen aikana voidaan tehdä viittauksia, mikäli johdotus jatkuu toisaalla kuvassa, mutta itse johdotuksen viivaa ei voida piirtää kuvaan. Viittauksien välinen kaapelipituus lasketaan käyttäen suorinta reittiä.

Johdotuksen kontekstivalikosta löytyy uuden revision myötä myös pitkään asiakkaiden toimesta kaivattu toiminto, jolla voidaan johdotus ”katkoa” johdotusten leikkauskohdissa. Johtoa ei oikeasti katkota, mutta risteyskohdissa johdotus piilotetaan.

Yksinkertaisesti valitaan vain johdotus, jota halutaan pätkiä, ja ohjelma tekee kyseisen johdotuksen jokaiseen risteyskohtaan piilotuksen. Luonnollisesti nämä piilotukset säilyvät, vaikka johdotusta muokattaisiin tai sen paikkaa vaihdettaisiin.

cads_electric_johdotustoiminnot

Tämä toiminto yhdessä viittausmahdollisuuden kanssa auttaa tuottamaan selkeämpiä kuvia. Lyhyemmät risteykset saadaan piiloon aputoiminnolla ja pidemmät voidaan hoitaa johdotusviittauksella.

cads_electric_piilota_johdotus
Myös pintajohdotuksessa on toimintalogiikkaa pyritty parantamaan automaattisien kulmien avulla. Pintajohdotuksessa on nykyään oletuksena automaattinen nurkan piirto päällä, kun lähtöpiste on osoitettu johdotuspisteeseen.

Tämä helpottaa nurkkien yli tehtäviä pintajohdotuksia. Tyylin vaihtavat pikanäppäimet ovat säilyneet entisellään, niissä on nykyisin vain useampia vaihtoehtoja.

  • Ctrl+< vaihtaa johdotuksen puolta (nurkan tapauksessa myös nurkan kiertämisen puolta)
  • Tab vaihtaa etäisyyttä vaakalinjasta kuten ennenkin
cads_electric_pintajohdotus

Lisäksi Tab-näppäin vaikuttaa nykyään vain syötettävään johdotukseen eli jos alkupään osoituksen jälkeen on jo syötetty johdotuksen välipisteitä, ei Tab-näppäimen vaihtaminen vaikuta enää jo syötettyihin pisteisiin.

Riviliitintoiminnot

Piirikaaviosovelluksen riviliitintoiminnot on kokenut isoja muutoksia kahden viime revision aikana. Lukuisia toimintoja on yhdistetty. Esimerkiksi vanha riviliitinrimatoiminnot-työkalurivi on korvattu yhdellä toiminnolla. Kehitystyö jatkuu kuitenkin edelleen ja seuraavaksi on tarkoitus saada aikaan parempi tuki monikerrosliittimien käyttämiselle.

Riviliittimen sijoitus

Suurin muutos lienee liittimen sijoituksessa. Nykyään liittimen esitystapa valitaan jo dialogissa, eikä enää ensimmäisen liittimen sijoituksen yhteydessä, jolloin kuvaa sijoittaminen on suoraviivaisempaa. Riviliitinsymbolin kierto onnistuu nykyään muiden symbolien sijoituksesta tutulla F8-näppäimellä.

cads_electric_riviliittimen_sijoitus

Uudistuneen dialogin myötä samalla toiminnolla voidaan luoda ja sijoittaa riviliittimiä tai sijoittaa jo ennalta luotuja liittimiä kuvaan.