CADS House on nyt CADMATIC Building

27.1.2020

CADS House on nyt CADMATIC Building. Ohjelmisto on kuitenkin toiminnaltaan sama kuin aiemminkin ja sen kehitystyö jatkuu entiseen tapaan, saman kehitysporukan voimin. CADMATIC Buildingin 18.0.8-revisio julkaistiin 21.1.2020. Revisio sisältää CADMATIC brändi-muutosten lisäksi runsaasti myös muutoksia ja uusia ominaisuuksia. 
 

1. Leikkaustoiminto on uudistettu kokonaan

Building-sovelluksessa aiemmin ollut leikkaustoiminto tuotti leikkauksen arkkitehtimallista, nyt uudistetulla toiminnolla leikkauksen saa kaikista pohjakuvaan määritetyistä osista, siis myös rakenneosista. Leikkaukset voi tuottaa yhdestä kuvasta, kerrosrajauksin muodostetuista kerroksista sekä kerrostiedostoin muodostetuista kerroksista.

Toiminnon käyttöliittymän avulla voi määrittää osatyyppikohtaisesti sen, mitä kaikkea leikkauksessa halutaan näyttää ja myös mitä merkintöjä leikkaukseen halutaan merkittävän. Leikkaus muodostuu kuvaan symboliksi ja sitä voi päivittää, mikäli leikkauskohtiin on tullut muutoksia tai esimerkiksi korkomaailma on muuttunut.

Building-sovelluksessa aiemmin ollut leikkaustoiminto tuotti leikkauksen arkkitehtimallista, nyt uudistetulla toiminnolla leikkauksen saa kaikista pohjakuvaan määritetyistä osista

 
2. Lujabetonin laattoja laattavalikoimaan

Laattatoiminnon laattavalikoimaan on lisätty Lujabetonin ontelolaatat sekä Luja-Superlaatat. Nämä uudet laatat ovat käytettävissä samaan tapaan kuin aiemminkin ohjelmistossa olleet laattatyypit ja ne generoituvat myös leikkauksiin, 3D-malliin, IFC-malliin sekä luetteloituvat lomakkeisiin.

Lujabetonin laatat laattavalikoimaan
 
3. Tasorakenne puuelementiksi

Tasorakenne-toiminnallisuutta on laajennettu siten, että tasorakenteesta voi nyt tuottaa myös rakenteellisen puuelementin. Uusi toiminnallisuus mahdollistaa helpon tavan suunnitella puurakenteisia välipohjia tai yläpohjia. Vaikka taso olisi kalteva, rakenne suunnitellaan aina tason suuntaisesti, jolloin suunnittelu on helppoa. Muodostettu elementti kirjautuu myös IFC-malliin.

Tasorakenne puuelementiksi
 
4. Betonilaatat uudistuivat

Betonilaattojen, kuten ontelolaattojen, määritykseen on lisätty mahdollisuus asettaa laatta-alueen kavennus aiemman päätyjen tuelle menevän mitan tapaan. Osoitettua laatta-aluetta siis pienennetään pyydetyn arvon verran, esimerkiksi paikallavalukaistoja varten.

Eristetyille laatoille voi syöttää myös eristeen laadun. Tieto kirjautuu myös laattalomakkeeseen.

Reikätoimintoon on lisätty mahdollisuus antaa reiälle/syvennykselle nimitys. Näin esimerkiksi sähköuraa kuvaavat syvennykset voidaan merkitä SUR-merkinnällä. Mahdollinen nimitys kirjautuu myös laattalomakkeeseen.

Betonilaatat uudistuivat

5. Betonielementtitoiminnot laajentuivat

Betoniseinäelementin raudoitteille on lisätty vaihtoehtoinen mahdollisuus esittää raudoitteet erillisen raudoitelomakkeen sijaan elementin päälomakkeessa. Suunnittelija voi valita raudoitteiden esitysvaihtoehdon elementtikohtaisesti.

Betonielementtilaatalle on lisätty aiemmin jo betoniseinäelementillä olleet sähköistystyökalut. Toiminnoilla voidaan määrittää elementtiin tarvikkeet, kuten rasiat ja varaukset, sekä putkitus. Sähköosat kirjautuvat myös IFC-malliin.

Betonielementtitoiminnot
 
6. IFC-toiminnot uudistuivat

IFC-vienti -toimintoa on laajennettu. Seinien osalta on lisätty yhtenä seinäkokonaisuutena kirjaamisen lisäksi toinen vaihtoehtoinen tapa, jossa kukin seinän rakennekerros kirjataan omana seinänään ja nämä kerroksista muodostetut seinät muodostavat kokoonpanon (eli nk. assembly).

Julkisivuvarusteille (tikkaat, räystäskourut jne.) on toteutettu IFC-vienti. IFC-malliin vietävät osat luetaan kuvaan tehdystä 3D-mallista ja kohdistetaan automaattisesti pohjakuvasta luettuihin muihin osiin.

IFC-toiminnot uudistuivat

Seinien, tasorakenteiden ja betoniprofiilien IFC-guidien (guid=yksilöllinen tunniste) käsittelyä on parannettu. Jos käyttäjä on tehnyt suunnitelmasta IFC-mallin ennen betonielementin määrittämistä (siis vienyt malliin pohjakuvaseiniä, tasorakenteita tai betoniprofiileja) saavat osat guidin. Aiemmin tätä guidia ei hyödynnetty, kun tiedot luettiin pohjakuvaelementistä elementin geometriaksi. Nyt sama IFC-guid siirtyy tiedoksi myös elementille, jolloin esim. seinästä muodostettu betonielementti saa automaattisesti saman guidin kuin seinä, josta elementti muodostettiin. IFC-vienti tarkastaa ettei samaan malliin viedä samalla guidilla olevia seiniä ja elementtejä. Jos molemmat löytyvät, viedään malliin vain elementti.

 

7. Laajennuksia julkisivutoimintoihin

Julkisivujen generointiin on lisätty mahdollisuus saada maanpinta näkymään korkeuskäyrien määräämään korkoon. Korkeuskäyriä etsitään käyttäjän määräämältä etäisyydeltä rakennuksen reunoista ja maanpinnan muoto piirretään löytyneiden käyrien avulla kaarimaisesti.

Julkisivuvarusteista löytyviin tikastoimintoihin on lisätty mahdollisuus määrittää tikkaan alapään lyhennysarvo, joka helpottaa tikkaan määrittämistä halutulle etäisyydelle maan pinnasta. Samalla tikkaisiin on lisätty mahdollisuus määrittää halutun korkuinen kiipeilyeste. Vastaavat laajennukset on toteutettu myös 3D-tikkaisiin. 

julkisivut
 

8. Tilojen muodostukseen automatiikkaa

Tilan määritykseen on lisätty mahdollisuus muodostaa tila valitsemalla tilaa rajaavat pohjakuvaseinät. Toiminto muodostaa osoitettujen seinien avulla tilarajauksen ja kirjaa automaattisesti myös rakenne- ja aukkotiedot tilalle.
Tilojen muodostuksen automatiikka

9. Tiskipöytä tietomallikelpoiseksi

Vesikalustetoiminnoista löytyvä parametrinen tiskipöydän määritys -toiminto on uudistettu kokonaisuudessaan. Uudella toiminnolla määritetty tiskipöytä generoituu automaattisesti myös 3D ja IFC-malleihin.

Tiskipöytä tietomallikelpoiseksi