Lisää tehokkuutta CADS Electriciin SQL Server -tietokantaratkaisulla

30.11.2018
sql_server

CADS Electric Pro -suunnittelujärjestelmä sisältää tänä päivänä tehokkaat, keskitetyn projektikohtaisen tiedonhallinnan työkalut. Ne vastaavat suunnittelutyön keskeisiin haasteisiin: laadunvarmistukseen ja muutosten tekemiseen.

CADS Electric Pro:n tiedonhallinnan alustana voidaan käyttää Microsoft Access - (MDB) tai Microsoft SQL Server -tietokantaa. Se, kumpi mainituista ratkaisuista on kullekin asiakkaallemme sopiva, riippuu useista tekijöistä. Olemme koonneet alla olevaan taulukkoon kyseisten vaihtoehtojen osalta plussat ja miinukset.

Access, Plussat Access, Miinukset SQL Server, Plussat SQL Server, Miinukset
Ilmainen Ei sovellu etäkäyttöön (VPN) Soveltuu etäkäyttöön (on ainoa ratkaisu siihen) Perustason jälkeen maksullinen
Ei erillistä käyttöönottoa Käyttö hidastuu suurilla projekteilla Ratkaisu myös suurien projektien tiedonhallintaan Vaatii erillisen käyttöönoton ja tietokannan ylläpidon
Ei välttämättä vaadi palvelinta Ei sovellu optimaalisesti monikäyttäjäprojekteihin Soveltuu monikäyttäjäprojekteihin Vaatii palvelimen (oma tai ostettu palvelu)
Liikuteltavuus (tietokannan voi ottaa mukaan)   Keskitetty varmuuskopiointi Vaatii aina yhteyden palvelimeen
    Soveltuu paremmin tietojärjestelmäintegraatioihin  
    Perustaso (SQL Server Express) ilmainen  

Milloin siis SQL Server?

Mitään ehdotonta rajaa ei voida määritellä, milloin Accessista tulisi viimeistään siirtyä SQL Serverin käyttöön tai ottaa SQL Server käyttöön jo CADS Electricin hankintavaiheessa. Kun arvioidaan projektin koon merkitystä valintaan, voidaan todeta, että esimerkiksi sairaala- tai ostoskeskusprojektit, joissa on paljon kerroksia ja paljon laitteita (kymmeniä tuhansia), on SQL Server selkeä valinta.

Ehdoton syy ottaa käyttöön SQL Server on tarve tehdä suunnittelua etänä VPN-yhteyden kautta. Tämä tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun suunnittelija haluaa tehdä suunnittelua etänä kotoa käsin tai myös silloin, kun samaa projektia tehdään eri toimipisteistä verkon yli.

Jos työskentely siis tapahtuu samassa lähiverkossa ja projektien koot ovat rajalliset, voidaan tietokantaratkaisuna käyttää Microsoft Access -tietokantaa.

Miten hankin SQL Serverin?

Microsoft SQL Serveristä on tarjolla eritasoisia ratkaisuja:

SQL Server on mahdollista hankkia itselleen tai vaihtoehtoisesti hankkia se palveluna valitulta palveluntarjoajalta.

Kymdata Oy ei toimita asiakkailleen SQL Server -tietokantatuotteita, mutta voi tarvittaessa toimia konsulttina asiassa, erityisesti SQL Serverin käyttöönotossa CADS Electricissä.

Ota yhteyttä!

Jos teillä on käytössä CADS Electric Pro -suunnittelujärjestelmä, mutta ei SQL Serveriä, niin me Kymdatassa voimme auttaa teitä. Tyypillisesti lähdetään liikkeelle kartoituspalaverista, jossa

  • käydään läpi eri SQL Server -vaihtoehdot
  • kartoitetaan teidän tarpeet
  • kartoitetaan teidän IT-resurssit (=>toteutetaanko SQL Serverin käyttöönotto omin voimin vai palveluna) ja mahdolliset IT-kumppanit

Kartoituspalaverin tuloksena syntyy käsitys siitä, miten projekti kannattaa viedä toteutukseen ja mikä on Kymdatan rooli kyseisessä projektissa.

Yhteystiedot SQL Serverin osalta:

Jarno Pato Kehitysjohtaja Jarno Pato
Sähköposti: jarno.pato@cads.fi