Paras tulevaisuus tehdään yhdessä

21.5.2018
myCADS EduFlow

"Parhaan osaamisen yhdistäminen ja menestyvän ekosysteemin synnyttäminen, siitä tässä kaikessa on pohjimmiltaan kyse", sanoo palvelujohtaja Timo Riisiö Kymdatalta ja jatkaa, "tekniikan alan opiskelija on tässä kokonaishyödyn osalta keskiössä, kun oppimista tuetaan kunkin osaamisalan osalta ajantasaisella ja työelämälähtöisellä opetuksella ja ohjauksella. Win-win kasvaa siis win-win-winiksi!"

Ennestään tehokkaasta (www.arene.fi/fi/arene/uutisia/ammattikorkeakoulut-tehokkaita) on tarkoitus tehdä vielä tehokkaampi, onhan kyse paitsi yksittäisen opiskelijan ja oppilaitoksen, myös koko kansakunnan tulevaisuuden kilpailukyvystä ja pärjäämisestä. Yhä vähemmin resurssein on saatava aikaan yhä enemmän. Meidän panoksemme tässä yhteisessä projektissa on tuoda kaikkien käyttöön yksi erikoisosaamisala eli CAD-pohjainen suunnittelu, suunnittelujärjestelmän hallinta ensimmäisestä viivanpiirrosta aina tieto- ja yhdistelmämallin muodostamiseen. Tähän tarkoitukseen olemme tuottaneet ja edelleen kehitämme CAD-opetusta ja siihen liittyvää oppimista tukevia palveluja. Tämä palvelukokonaisuus on myCADS EduFlow.

myCADS EduFlow -palvelukokonaisuuden yksi tavoite on vapauttaa opettajan aikaa enemmän toimialan syventävään opetukseen ja teoriatiedon soveltamiseen esim. käytännön ongelmaratkaisuissa. Tässä yhteydessä aivan perusteltu kysymys voisikin työvälineisiin liittyen (joita myös suunnittelujärjestelmätkin lopulta ovat) jopa olla työkalun toimittajan soveltuvuus myös sen käytön kouluttajaksi. Työkalun tai tavaran toimittajahan voidaan hyvin mieltää palvelutarjoajaksi oppilaitokseen ja opiskelijaan nähden. Yhtä kaikki, yhdessähän tässä projektissa on paras edetä. Syvennetään kumppanuutta, tuotetaan alan kehittymistä mahdollistavaa lisäarvoa ja tarjotaan tuleville ammattilaisille monipuolisia oppimispolkuja.

”Aktiivisuus, uskottavuus ja yhteistyön kehittämisote. Tässä perustelut sille miksi TAMK tekee kiinteää yhteistyötä Kymdata Oy:n kanssa. Pyrimme käyttämään myCADS EduFlow -palvelutarjontaa laajasti perusteista aina opiskelijaprojekteihin, e-opetusaineistot aihepiiristä, jossa tapahtuu koko ajan muutoksia, on myös erinomainen palvelu opetuksen tueksi. Näin opettajat voivat keskittyä opiskelijoiden ohjaamisen ja työkalujen hyödyntämiseen muussa opiskelussa. Yhteisten opiskelijaprojektien kautta syvennämme yrityskumppanuuksia suunnitteluun liittyvän opetuksen osalta ja luomme kontaktiverkostoa kaikkien hyödyksi. Laadukas suunnittelujärjestelmä on tärkeä työväline, yhdessä opetamme järjestelmien tehokasta hyödyntämistä”, kertoo koulutuspäällikkö Pirkko Harsia TAMKilta.

Osastonjohtaja Petri Korventausta Granlund Tampere: ”Olimme vuodenvaihteessa mukana TAMKin talotekniikan opiskelijaprojektissa mentorin roolissa taloteknisen sähkösuunnittelun osalta (lue Plaanin artikkeli alla olevasta linkistä). Tässä on nyt sellaista tekemistä missä haluamme jatkossakin olla mukana. Kaikki tarvitsevat tulevaisuuden tekijöitä!”

”Osaamisen yhdistämisessä tuomme jokainen oman parhaan tietomme kaikkien osallistujien jaettavaksi. Väitän että me Kymdata Oy:ssä osaamme CADSin parhaiten ja siksi haluamme CADSiin liittyvää tietoa ja käytäntöjä myös jakaa. Asetetaan yhteiseksi tavoitteeksi tuo win-win-win, annetaan muiden ihmetellä tuloksia”, esittää Timo Riisiö yhteenvetona edellä kerrotusta.

Paras tulevaisuus tehdään yhdessä, juuri nyt!

Plaani : Talotekniikan suunnittelua kuin oikeassa elämässä >>

myCADS EduFlow -palvelutarjonta >>

Timo Riisiö
Palvelujohtaja
Kymdata Oy
040 352 4692
timo.riisio@cads.fi