CADMATIC Mechanic

CADS Mechanic

CADMATIC Mechanic on kone- ja putkistosuunnittelun tehokas työkalupakki, joka sisältää monipuoliset työkalut myös konepajakuvien käsittelyyn. Se on tehokas työkalu myös teollisuuden kunnossapidon dokumenttien ylläpitotarpeisiin. CADMATIC Mechanic täydentää monipuolista CADMATIC Draw -perusohjelmaa automatisoimalla erilaiset piirtorutiinit.
 

CADMATIC Mechanicin edut

1. Laajat ominaisuudet konesuunnitteluun

CADMATIC Mechanic tehostaa konesuunnittelua sisältäen suuren määrän suunnittelua helpottavia ja nopeuttavia toimintoja. Toiminnoilla tuotettavien suunnitelmien esitystavat noudattavat yleisiä konepiirustuskäytäntöjä.

2. Kattava teräsprofiilivalikoima

CADMATIC Mechanicin kattava teräsprofiilivalikoima on käytettävissä niin poikkileikkausten kuin muidenkin kuvantojen piirtämisessä.

Kierre ja ruuviliitos -toiminnoilla rakenteiden suunnitelmat on helppo viimeistellä. Kuvaan lisätyt osat ovat lisäksi luetteloitavissa ohjelmiston osaluettelointitoiminnoilla.

Luetteloihin kirjautuvat pituustiedollisten osien (kuten teräsprofiilit) osalta myös massat.

3. Työkalukokonaisuuksilla teet suunnitelman osat alusta loppuun

CADMATIC Mechanic sisältää useita toimintokokonaisuuksia, joilla tietty suunnitelman osa voidaan tuottaa käyttäen kulloinkin tarvittavia toiminnallisuuksia. Tällainen kokonaisuus on esimerkiksi akselitoiminnot, joilla piirretään niin varsinainen akseli kuin siihen liittyvät urat, olakkeet ja akselinpäätkin.

4. Helposti tuotettavat detaljit

Osasuurennostoimintojen avulla suunnitelmasta saadaan tuotettua detaljipiirroksia suoraan pääsuunnitelmasta, ilman uudelleen piirtoa. Monipuolisten merkintätoimintojen (esim. pintamerkit ja hitsausmerkit) avulla detaljien täydentäminen on helppoa.

5. Konepajakuvien käsittelyyn monipuoliset työkalut

CADMATIC Mechanic on myös tuottava työkalu konepajoille. Ohjelmisto sisältää useita tehokkaita toimintoja kuvien valmisteluun työstöä ja CAM-ohjelmia varten. Kuvien, usein ulkopuoliselta suunnittelijalta saatujen, geometrian tarkistus, eheyttäminen ja ”siivoaminen” sujuvat Mechanicilla tehokkaasti.

Ohjelmistojemme erinomainen ja yleisesti tunnustettu DWG-yhteensopivuus varmistaa, että suunnittelijoilta saadut kuvat aukeavat ongelmitta. Toki ohjelmisto palvelee myös konepajojen omaa suunnittelua, sisältäen esimerkiksi levitystoiminnallisuudet, joilla useiden eri kappalemuotojen mittatarkat levityskuvat syntyvät kappaleen mittatietojen pohjalta automaattisesti ja ovat hyödynnettävissä vaikkapa tietokoneohjatussa polttoleikkauksessa.

6. Tehokasta putkistosuunnittelua

CADMATIC Mechanicilla suunnittelet tehokkaasti myös putkistoja. Ohjelmisto sisältää osasovellukset putkistolayoutkuvien ja -isometrien tuottamiseen. Putkistolayoutien piirtämisessä käytetään putkiluokka-ajattelua ja kaikki SFS 123 -käsikirjan mukaiset teräsputkiluokat, niihin liittyvine putkiosastandardeineen, on lisätty ohjelmistoon valmiiksi. CADMATIC Mechanic generoi putkistolayout-kuvasta 3D-kuvan tarvittaessa täysin automaattisesti. Ohjelmisto tuottaa myös putki- ja putkiosaluettelot.