CADMATIC Electricali keskne andmehaldus oli kriitilise tähtsusega T1 Mall of Tallinn kaubakeskuse elektrisüsteemide projekteerimisel

T1_mall of tallinn

Tallinnas Ülemiste piirkonnas avati uus meelelahutus- ning kaubanduskeskus T1 Mall of Tallinn. Eesti suurima kaubanduskeskuse brutopinnaga 130 000 m² elektrisüsteemid koos BIM mudeliga projekteeris CADMATIC Electricali kasutaja Melior Projekt OÜ. Elektriprojekt loodi neljaliikmelise projekteerimismeeskonnaga ning Melior Projekti projektijuhi Dmitri Gridini sõnul oli projekteerimise tempo hullumeelselt kiire.

Nii suure projekti projekteerimine ilma CADMATIC Electricalita oleks olnud katastroof, kuna lähteandmed muutusid pidevalt, sest tellija soovis maksimaalselt täita rentnike soove. Projekteerija jaoks tähendas see muidugi seda, et igapäevaselt tuli projekti teha palju täiendusi ning muudatusi tõdes projektijuht Dmitri Gridin. Tänu CADMATIC Electricali kesksele andmehaldusele saadi mahuka tööga edukalt hakkama.

Projekti_t1_mall of tallinn

CADMATIC Electricali juures ongi oluline see, et projektiinfo on keskselt hallatav. Näiteks kui muuta andmeid kilbiskeemis, siis ei pea käsitsi uuendama paigaldusjoonist, ning võid olla kindel, et CADMATIC Electrical uuendab paigaldusjoonised automaatselt. Samuti on alati selge, kas paigaldusjoonisele lisatud kaablirühm on või ei ole veel kilbiskeemi lisatud. Oluline on ka see, et kogu olemasolev projektiinfo on kasutajasõbralikult kuvatud projektipuus, mille kaudu on projekti uute andmetega lihtne täiendada märkis Dmitri Gridin.

hyllyt_t1_mall of tallinn
Cads electric_1

Teise näitena keskse andmehalduse võludest toob Dmitri Gridin välja seadmete vahetused läbi tootemudeli funktsionaalsuse. Nii mõnelgi korral tuli vahetada valgustite tooteandmeid. Näiteks 1640 turvavalgusti vahetus käis mõne klõpsuga. Vahetuse võib teha andmebaasis või tootemudeli dialoogis, kuid hetkega uuendatakse kõikide seadmete tingmärgid, mudelid, tooteinfo ning spetsifikatsioonid.

CADS Electric_2 CADS Electric_3
Erinevaid spetsifikatsioone tuli ehitajatele edastada päris tihti ning CADMATIC Electricalis saab need luua automaatselt. Ehk rutiinsed tegevused on CADSi poolt automatiseeritud ning rohkem jääb aega, et mõelda süsteemi peale ning projekteerimine on aina enam stiilis, et korra joonistad ning siis asud andmeid haldama tõdes Dmitri Gridin.

Arenduse omanikujärelevalve elektriosa konsultant Teim Elekter ettevõttest Kaljo Haavandi sõnul oli elektriprojekt eeskujulikult koostatud vaatamata väga kiirele ajagraafikule ning muudatused lahendati projekteerija poolt väga kiirelt ja operatiivselt. CADMATIC Sales Executive Kristjan Müüli sõnul on.

T1 hea näide, kus projekteerija tugev erialane pädevus, põhjalik tarkvara kasutusoskus ning CADMATIC Electricali andmehaldus võimaldab suhteliselt väikese projektimeeskonnaga teha edukalt suuri ning keerukaid projekte.
 


T1 meelelahutus- ning kaubanduskeskuse brutopinnaga 130 000 m² ehitas Merko Ehitus AS. Kogu keskuse projekteerimine toimus BIM mudelis, lisaks kasutati mudelprojekti ehitusmahtude arvutamiseks, ristumiste kontrolliks, hangete korraldamiseks ja tööde plaanimiseks. Hoone ehitusmaksumuseks kujunes 70 miljonit eurot ning üüripindasid on keskuses üle 200.

t1_mall of tallinn
CADMATIC Electrical
Hoonete elektriprojekteerimine
Melior Projekt OÜ