CADMATIC Electricali kasutuselevõtt aitas standardiseerida Eesti võrguettevõtte Elektrilevi elektriskeemide dokumentatsiooni

Elektrilevi

Pärast poolteist aastat kestnud CAD-tarkvaralahenduse valikuprotsessi valis Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi aastal 2012 CADMATIC Electrical tarkvara oma elektriskeemide koostamise tarkvaralahenduseks. Nüüd, aastaid hiljem on hea tagasi vaadata ning kirjeldada, kuidas CADMATIC Electricali kasutamine on Elektrilevi elektriskeemide dokumentatsiooni kvaliteeti tõhustanud.

Elektrilevi varahalduse sektori juhataja Taavi Janno sõnul oli CADMATIC Electricali kasutuselevõtt suurt varamahtu haldavale ettevõttele nagu Elektrilevi väga väärtuslik samm – see aitas juurutada ühtsed joonestamise standardid ning vormid. CADMATIC poolt arendatud CADMATIC Electricali rakendusega standardiseeriti joonise vormid, tingmärgid, tüüpskeemid, kihid, joonetüübid, kirjastiilid jpm. CADMATIC Electricali rakenduse tingmärkide kogusid ning tüüpskeeme hallatakse keskselt tehnilise ettevalmistuse osakonnas, mis tagab skeemidele ühtse stiili ning uuenduste sisseviimine toimub kergesti. "Samuti on seeläbi kadunud ajaloolised piirkondlikud skeemilehtede erinevused,“ rõhutas Taavi Janno.

"CADMATIC Electricali hinnapoliitika võimaldas CAD-tarkvara kasutuselevõttu kogu ettevõttes,“ märkis Taavi Janno. Skeemilehti saavad vaadata ja muuta kõik kasutajad originaalformaadis ning puudub vajadus andmete ümberjoonistamiseks eraldi osakonnas. Samuti kasutavad Elektrilevi rakendust CADMATIC Electrical tarkvaras ka kõik Elektrilevi võrguehitusettevõtjatest partnerid, nagu Leonhard Weiss Energy AS, Empower As, Connecto Eesti AS ja kümned teised ettevõtted. Tänu ühtsele tarkvaralahendusele on ka partnerettevõtete dokumendid Elektrilevi nõuetega automaatselt kooskõlas.

CADMATIC Sales Executive Kristjan Müüli sõnul on koostöö Elektrileviga hea näide CADMATIC poolt pakutavate teenuste laiapõhjalisest valikust. Pakume standardset CAD tööriista, millele võime arendada tellija poolt soovitud pealisehitused, pakume tarkvara tõhusaks kasutamiseks koolitusi ja konsultatsioone ning lahendame vajadusel tehnilise toe küsimusi. Samuti tasub märkida, et CADMATIC Electrical on iseseisev tarkvaralahendus, mis võimaldab meil pakkuda lõppkasutajale kolmandatest osapooltest sõltumatuid ja turu parimaid litsentsitingimusi, kulutõhusaimat hinda ning mugandusi ja uuendusi vastavalt lõppkasutaja aja jooksul täienevatele soovidele.
 


Elektrilevi  OÜ  on  Eesti  suurim  võrguettevõte,   mis  toob  elektri  põhivõrguseadmetest  kodude  ja  ettevõteteni. Firma hooldab ligi 61 000 kilomeetrit elektriliine ja üle 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning on alustamas avatud kiire interneti võrgu ehitamist üle Eesti. Ettevõttel on ligi 500 000 lepingulist klienti ja 730 töötajat. Elektrilevi kuulub Eesti Energia kontserni, kus kasutatakse ka CADS Electric tarkvara.

Elektrilevi
Taavi Janno
Varahalduse sektori juhataja
Elektrilevi OÜ