Eesti 2018 aasta parima BIM projekti projekteeris Novarc Group AS

Viimsin lukio

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud parima BIM koostööprojekti konkursi võitis Viimsi Riigigümnaasiumi hoone, mille peaprojekteerijaks on Novarc Group AS ning arhitektuurse lahenduse loojaks KAMP Arhitektid OÜ. Poolele tuhandele õpilasele projekteeritud gümnaasiumihoone rajamisel oli eesmärgiks võimalikult madala energiavajadusega hoone loomine. Kolmekorruselise hoone põhiliseks ehitusmaterjaliks on puit.

Novearc Group AS havainnekuvaPeaprojekteerija Novarc Group AS projekteeris lisaks elektrimudelile samas majas veel konstruktsiooni- ning KVVK mudeli. Nõrkvoolumudeli projekteeris Vaimar Engineering OÜ. Nii elektrimudel kui ka nõrkvoolumudel koos joonistega projekteeriti CADMATIC Electricali projekteerimistarkvaras. Novarc Group AS elektriprojekteerimise osakonna juhi Martin Mäsaku sõnul sujus projekteerimine ladusalt igas projekteerimisfaasis ning projektiga oli seotud kokku neli elektriinseneri. Elektrimudelis mudeldati kaabliteed, kilbid, valgustid, pistikupesad, lülitid jms seadmed, samuti tuli täita  hoone tellija Riigi Kinnisvara informatsiooni ning BIM projekteerimise nõudeid, märkis Martin Mäsak.

Novarc Group AS BIM valdkonna juht Mihkel Kaesveldi sõnul mängis projekti õnnestumisel suurt rolli hea meeskond ning hoone kompaktsus. Kogu suhtlus oli BCFi põhine ning koondmudeli kvaliteedikontrolli ning väljavõtteid tehti Solibri Model Checker tarkvaraga. Algusest peale peab rõhku pöörama õigele IFC mudeli detailsusastmele, ülearune detailsus lisaväärtust ei anna ning see koormab liigselt koondmudelit, näiteks ühe jalgrattahoidja andmemaht võib olla suurem kui 350 õõnespaneelil. 

Mihkel tõi koordinaatorina välja mõned soovitused edukale BIM projektile:
•    BIM koordinaator nii ehitajal kui projekteerijal = ühine arusaam ning pädev delegeerimine
•    Vastuolude ja puuduste lahendamine koondmudelis = ajaline võit
•    Eraldiseisvad BIM koosolekud vaid keeruliste sõlmpunktide lahendamiseks 
•    Hoia suhtlus BIM-is (BCF)

Viimsi lukioMihkel Kaesveld rõhutas veel, et vaid kõikide osapoolte BIM pädevus ning võimaluste tundmine tagab projektile hea kvaliteedi. BIM koordinaatorina on Mihkel Kaesveld aastate jooksul kuulnud palju väljendit „ei ole võimalik“. Mis reeglina tuleneb Mihkel Kaesveldi hinnangul 70% tarkvara mittetundmisest, 20% soovist vältida nõuete täitmist ning 10% tarkavara puudusest.

Ehitajapoolse BIM koordinaatori Alan Väli sõnul seisnes projekti eripära väga kiires samaaegses projekteerimise-ehitamise tempos, millest tulenevalt oli oluline jõuda vastuoludeta projektini enne ehitustöö algust. Ehitaja Merko Infra AS asus tööprojekti koostama kohe pärast ehitushanget. Tööprotsessis selgus, et üksjagu põhiprojektist tuleb ümber projekteerida ning kuna tööd platsil juba käisid, võimaldas mudel vastuolud õigeaegselt lahendada. Alan Väli märkis et, projekti teine eripära seisnes teostusmudeli koostamises, mille Merko lõi paralleelselt ehitusprotsessiga. 
 


Novarc Group AS on 25 aastat tegutsenud arhitektuuri- ja Inseneribüroo, kus neljas riigis töötab üle 65 spetsialisti. Viimsi Riigigümnaasiumi ehitas Merko Infra AS ning tellijaks oli Riigi Kinnisvara AS. Gümnaasiumi brutopind on 4827 m² ja ehitustööde maksumuseks oli 5,1 miljonit eurot.

Viimsi lukio
CADMATIC Electrical
Hoonete elektriprojekteerimine
Novarc Group AS