Elektritöid teostav ettevõte vajas detailseid seadmete koguseid – projekteerijalt paluti abi

LUT2

Lappeenranna Tehnikaülikooli, LUT renoveerimise esimene ehitusetapp lähenes lõpule. Aastal 2016 alustatud ja mitmes etapis teostatav hange on suur jõupingutus kõigile osapooltele. Tehnosüsteemide, elektri- ja automaatika projekteerimise eest vastutav Granlund Saimaa sattus uude olukorda, kui objektil elektritöödega tegelev ettevõtja vajas abi seadmete koguste arvutamisel.

"Joonised sisaldavad nii palju erinevaid süsteeme, et üksikute seadmete arvutamine paberil on peaaegu võimatu," ütleb projekteerija Jani Kiesi. "Seadmete hankeks oli vaja täpseid koguseid, seega pärast arutelusid otsustasime elektroonilisel teel koguste arvutamise kasuks. Pidasime arutelusid, mis puudutasid arvutatud koguseid ja vastutuse küsimust - tellitavate koguste ja seadmetüüpide osas."

Elektroonilisel teel arvutamine ei ole midagi uut. Tööriistad selle tarbeks on olnud saadaval juba aastaid ja tulemused on head. "Koguste osas ei ole mingit ebaselgust. Elektrooniline arvutamine on kiire ja täpne, "ütleb Jani Kiesi. "Keegi võib kahelda pikkuste arvutamise täpsuses, aga ka seal on elektrooniline loendamine täiesti hea." Kiesi väitel tuleb pidurdav hoiak tellija poolt. "Kui tellija pakuks välja ektroonilised arvutused, siis töövõtjad kindlasti kasutaksid neid," Kiesi hinnangul.

LUT elektriprojekteerimises kasutati CADMATIC Electricali, mille koguste arvutamise omadused on Kiesi väitel suurepärased. "Me kasutasime koguste arvutamisel tellija poolt määratletud hankepakette ja CADMATIC Electricali kärpimisfunktsioone," ütleb Jani Kiesi. "Tulemus oli hea."

 


LUT renoveerimine toimub mitmes etapis. Projekt valmib käesoleva aasta lõpuks. Tehnosüsteemide, elektri- ja automaatika projekteerimise eest vastutas Granlund Oy Saimaa, kus töötab üle 40 projekteerija ja spetsialisti. Granlund Saima on osa Granlund kontsernist, kus töötab 800 oma ala spetsialisti ja on Soome juhtiv tegija oma sektoris. Objekti kõnealuse etapi elektritööde eest on olnud vastutav Quattroservices Kaakkois-Suomi Oy.

LUT2
CADMATIC Electrical
Hoonete elektriprojekteerimine
Granlund Saimaa Oy