Kuidas elektriprojekteerija BIM-mudeliga ehitajale lisaväärtust loob Noblessneri arenduse näitel

Noblessner_4

Noblessneri Kodusadama arendus, mis on rajamisel Tallinnas Kalamajas on põnev projekt selles osas, et seal ei loodud BIM mudelid mitte ainult ristumiste kontrolliks, vaid ka tellija ja ehitaja informatsiooni haldamise vajadustelt lähtuvalt. Infomudelit kasutati ehitusmahtude arvutamiseks, hangete korraldamiseks, tööde planeerimiseks, samuti 4D graafiku, eelarve ja visualiseeringute koostamiseks. Selle kõige aluseks oli tingimus, et tööprojekti staadiumis koostatud infomudelis pidi iga element sisaldama lisaks 3D geomeetriale ka põhjaliku toote- ja tehnilist infot.

Noblessner_66Kuna erinevates hoonetes oli kokku üle 200 eksklusiivse korteri ning lisaks veel äripinnad, siis oli tellija eesmärgiks pakkuda uutele omanikele parima kvaliteediga lahendust ning selle tagamiseks hangiti elektriseadmed nagu pistikupesad, lülitid, üldala valgustid jms ise ning paigaldajate ülesandeks jäi vaid seadmete paigaldus. Selleks, et tellija ja peatöövõtja saaksid informatsiooni mudelist otse välja võtta oli mudelisse defineeritud ruumid, korteri ning teiste üldalade piirkonnad. Kui elektriprojekteerija oli omaltpoolt erinevad lõppelemendid CADMATIC Electricali abil koondmudelisse lisanud saadi Solibri Model Checker tarkvaraga juba põhjalikud piirkonna, korteri ning ruumipõhised raportid. Raportites oli korterite ja ruumide kaupa välja toodud eksklusiivsete ja tavaliste pistikupesade, lülite ja teiste seadmete arv. Sellisel paberivabal viisil suudeti tõhusalt hallata ehitusmahtusid, hankeid, eelarvet ja ka lõppkasutaja poolt soovitud muudatusi ja nendega seotud kulusid.

 

Noblessner_33Noblessneri elektriprojekti projekteeris pikaaegse BIM kogemusega elektriprojekteerimisfirma Melior Projekt Oü. Aastast 2009 BIM projekteerimise kogemusega firmal on juba pikk kogemus tellijate harimisel BIM võimaluste osas ning see on omakorda taganud pideva töövoo ning ustavad tellijad. Melior Projekti omaniku ning elektriprojekteerija Dmitri Gridini sõnul on nende aastatega CADMATIC Electricali uute võimalustega pidevalt kaasas käidud ning vastavalt lisandunud võimalustele ka oma tööprotsesse kohandatud ning paindlikumaks ja efektiivsemaks muudetud. Noblessneri projektis olulisel kohal olnud seadmete tehnilist ning tooteinfot hallati CADS Electricus tootemudelite ja lisainfo funktsionaalsuse abil. Aegade jooksul on loodud põhjalikud tootemudelite kogud mida saab uutes projektides uuesti kasutusele võtta, kuid Gridin siiski tõdeb, et näiteks valgusteid defineeritakse tihti uuesti kuna nende tootmises olev aeg on niivõrd lühike. Tootemudelite lisainfo lisatakse lisainfo pakettide abil, sest just niiviisi saab seda kõige kiiremini teha. 

 

Noblessner_88CADMATIC Salex Executive Kristjan Müüli sõnul on seoses lisainfoga oluline rõhutada, et CADMATIC Electricali kasutajad saavad tootemudelitele või teistele elektrimudeli elementidele lisada piiramatult lisainfot. Juhul kui tellija soovib mudeli elementides näha väga spetsiifilist infot, siis võib kasutaja selle ise lisainfo määratluse abil CADS Electricus defineerida. Lisaks infomudelile võib lisainfot rakendada ka CADS Electricu raportites ning vajadusel ka 2D joonisel.

>> Video: https://vimeo.com/169067174

Noblessner
CADMATIC Electrical
Hoonete elektriprojekteerimine
Melior Projekt OÜ