Mida Apex tegi, kui andmemudelisse oli vaja projekteerida elekter?

Tommi_Piispa

Andmete modelleerimine on eksisteerinud juba 2000ndate aastate algusest alates, kuid selle kasutamine reaalses elus tundub ikka veel olevat tavatum kui võiks arvata. Kuid andmete modelleerimine muutub siiski üha tavalisemaks – ka tööstusprojektide puhul.

Automatiseerimise ja elektriprojekteerimisele spetsialiseerunud ettevõte Apex Automation leidis end olukorrast, kus andmemudeli kasutamist ei saanud enam vältida. Projekteerimise juht Kenneth Grankull ütleb, et andmemudeli kasutamist pole tahtlikult välditud, kuid varem piisas traditsioonilisest projekteerimisest. "Enam ei olnud see piisav. Suur objekt, mille tööstus- ja tootmisprotsessi elektri eest me vastutasime, nõudis teistsugust lähenemist."

Kuid algus ei olnud nii lihtne. Arhitekti tehtud mudel ja joonised andsid mõningase suuna kätte, aga kuidas sealt edasi minna? Apexil olid omad kogenud projekteerijad, kelle jaoks kasutatav tööriist – CADMATIC Electrical – oli tuttav, kuid seda oli varem kasutatud pigem elektriskeemide ja muude asendiplaanide projekteerimiseks. "Andmemudeliga töötamisel ei olnud meil suurt kogemust," ütleb Grankull. "Sellepärast helistasime Kymdatasse."

CADMATIC juhtiv ekspert Tommi Piispa tunneb andmemudelite väljakutseid nagu oma püksitaskut. "Olen olnud kaasatud CADMATIC Electricali andmemudeli võimaluste arendamisesse ja olnud klientidega pidevas dialoogis selles osas, millised omadused on andmemudeli seisukohast projekteerimisprogrammis olulised," ütleb Piispa. "Teadsin, mida Apex vajab."

Tommi Piispa läks päevaks Kokkolasse. Viis Apexi projekteerijat ja Piispa käisid üheskoos läbi parajasti töös olevad objektid ja hindasid andmemudeli toimivust ja valmidust. "Seejärel käärisime käised üles ja hakkasime tööle," räägib Piispa. Mõnikord rakendatakse koolitusel õpitut igapäevatöös viivitusega, kuid sellel konkreetsel juhul rakendati praktilist kasu kohe. "Projekt sai koheselt selge suuna. Saime Tommi Piispa raudsed kutseoskused enda käsutusse reaalajas. Selle eest CADMATICe suur tänu," ütleb Kenneth Grankull. "Lõplik kasusaaja on loomulikult klient."

Kui oled andmete modelleerimist kord juba õppinud, on sellest raskesti lahti saada. "Kahe koolitusel osalenud projekteerija ülesandeks on oma oskusi Apexis jagada," teatab Grankull. "Tutvustame andmete modelleerimise praktikaid tervele organisatsioonile."

Tommi Piispa Kymdata Oy
CADMATIC Electrical
Konsulteerimine
Apex Automation