Tallinna uue kohtuhoone BIM teostusmudelit kasutatakse objekti haldamiseks digitaalselt

Oikeustalo_Tallinna

Kiviviske kaugusel CADMATIC Tallinna kontorist valmis käesoleva aasta suvel uus Tallinna kohtumaja. Uus kohtuhoone, mille ehitustöödega alustati 2016 aasta novembris teeb erilisemaks see, et tegemist oli esimese projektiga, kus hoone üleandmisel tuli tellijale edastada ka hoone haldamiseks mõeldud Riigi Kinnisvara AS infonõuetele vastav teostusmudel.

Eesti riigi kinnisvara haldav Riigi Kinnisvara AS (RKAS) alustas BIM mudelite tellimist vastavalt oma juhenditele pilootprojektiga aastal 2009 ning tänaseks on juba aastaid kõik uued ning rekonstrueeritavad projektid projekteeritud ainult koos mudeliga. Juriidiliselt käsitleb RKAS BIM-mudeleid olulisemana kui 2D-jooniseid, see tähendab, et vastuolude korral prevaleerib BIM mudel 2D-joonised. Riigi Kinnisvara AS esindaja innovatsiooni ja BIMi projektijuht Silver Ader iseloomustas Kohtumaja projekti kui õnnestunud projekti, kus eelarves ja ajagraafikus püsimine oleks ruumi vähesuse tõttu ilma mudelita olnud äärmiselt keeruline. Teostusmudeli tellimise eesmärgiks on vähendada paberi rolli hoone halduse planeerimisel ning selle digitaalseks muutmine märkis Silver Ader.

Kohtuhoone elektriprojekti koos mudeliga projekteeris tehnosüsteemide projekteerimisele spetsialiseerinud ITK Inseneribüroo OÜ. Firmas projekteeriti tööprojekt koos töömudeliga ning vormistati ka lõplik teostusmudel, kokku oli projektiga seotud kuus projekteerijat. Oikeustalo_1

Projekti struktuurse ülesehituse ning andmehalduse eest vastutas elektriprojekteerija Lauri Vaaks, kes iseloomustas teostusmudeli loomist kui lihtsat tööd kuna eelnevalt oli tööprojekt targalt ülesehitatud ning vaevaks oli vaid nõutud infoväljade loomine ning nendele väärtuste kopeerimine olemas olnud infoväljadelt. Projektis kasutatud 7325 valgusti 3D mudeleid ja infoväljasid hallati CADMATIC Electricalis tootemudelifunktsionaalsuse abil, erinevaid tooteid ja positsioneeritud valgusteid oli kokku 144. Kõik RKASi poolt nõutud infoväljad loodi mõne minutiga lisainfo funktsionaalsuse abil CADMATIC Electricali andmebaasis seadmete vahelehel ning samas kopeeriti ka mõne hetkega nendele väärtused olemas olnud lisainfo väljadelt. Sarnaselt toimetati ka kilpidega ja teiste mudeldatavate seadmetega. Kaabliteedele määrati lisainfo jooniste kaudu, kuna projekteerimise faasis ei olnud CADMATIC Electricali andmebaasis veel vastavat lisainfo hulgi määramise võimalust kaabliteedele. Tänaseks oleme juba mitmes uuemas projektis rakendanud lisainfo hulgi määramiseks andmebaasi kaabliteede vahelehel leiduvat lisainfo defineerimise võimalust rõõmustas Lauri Vaaks.

Elektriprojekti 3D mudeldamise ja koordineerimise juhtroll oli tööprojekti faasis elektriprojekteerijal Mait Tammel, kes märkis, et töö sujus ladusalt ning tööefektiivsust tõstis kogu hoone projekteerimismeeskonna tööstiil, kus projekti koosolekutel tehakse otsused kohe ning lahendused järgnevad kiirelt peale koosolekuid. Oikeustalo_2

BIM-koordinaatorina toimis kohtumaja objektil Ülari Mõttus IC Project Management OÜ-st, kes täiendas veel, et koosolekud olid paberivabad ning kõik dokumenteeriti läbi digitaalsete BCF-põhiste lahenduste. Kokkupõrkekontrolle sooritati Solibri Model Checker mudelikontrollitarkvaras ning seoses ruumipuudusega vahelagede taga kokkupõrkeid jagus. Projektimeeskonnale laekus regulaarselt BCF-formaadis raportid lahendamist vajavatest kokkupõrgetest ning tänu lahendustele projekteerimisfaasis oli objektil vähe ümbertegemist märkis Ülari Mõttus. Mudel oli aktiivses kasutuses ka ehitajate seas, kes käisid objektil olnud BIM-kioskis lahendustega tutvumas täiendas Ülari Mõttus.

CADMATIC Electricali lisainfo funktsionaalsus on avatud süsteem, mis võimaldab määrata elektrisüsteemi komponentidele mis iganes tellija poolt nõutud infoväljasid. Infoväljasid koos väärtustega võib lisada projekti kõikidele komponentidele massina läbi andmebaasi või läbi tootemudeli dialoogi. Samuti võib infot lisada joonispõhiselt otse komponentidele või siis luues alapiiritlusi.

Oikeustalo_3

Lisatud lisainfo salvestatakse projekti seadmetele ning infoväljad eksporditakse automaatselt ka BIM mudelisse ning raportitesse märkis Kristjan Müül CADMATIC Sales Executive. Kõik elektrisüsteemi komponendid peavad RKASi nõuete kohaselt olema BIM teostusmudelis kindlaksmääratud vahelehel ning sisaldama allpool toodud infoväljasid koos väärtustega.

Näide RKASi seadmetele nõutud infost teostusmudelis:

Kohtumaja_3

 


Enam kui 25 000 ruutmeetri suuruse netopinnaga kohtumaja on projekteeritud seitsme maapealse ning kolme maa-aluse korrusega. Arhitektuurse osa autor on Arhitektuuristuudio Siim & Kreis OÜ. Hoone rajasid ehitusfirmad AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ Astlanda Ehitus. Hoone rajamise kogumaksumus oli 30 miljonit eurot.

Loe lähemalt Riigi Kinnisvara BIM nõuetest:

http://www.rkas.ee/bim

Tallinn kohtumaja
CADMATIC Electrical
Hoonete elektriprojekteerimine
ITK Inseneribüroo OÜ