CADMATIC Drawing Viewer

CADMATIC Drawing Viewer on mõeldud CAD-jooniste vaatamiseks ja väljaprintimiseks. See sisaldab ka põhilisi joonestus-, redigeerimis- ja printimisfunktsioone, nii et see sobib CAD-tarkvara põhifunktsioonide kasutamise harjutamiseks. CADMATIC Drawing Vieweris ei ole salvestusvõimalust.
 

CADMATIC Drawing Vieweriga saab teha järgmist:

1. Avada DRW-, DWG- ja DXF-faile nii 2D- kui ka 3D-vaates

CADMATIC Drawing Viewer avab mitmekülgselt eri CAD-faile. CADMATIC Drawing Viewer loeb nii 2D- kui ka 3D-faile.

2. Avada IFC-andmemudeleid

CADMATIC Drawing Viewer toetab ka ehitusvaldkonnas kasutatavat infomudelipõhist projekteerimist. Vieweriga saate avada standardi IFC 2x3 CV 2.0 kohaseid IFC-mudeleid, näiteks arhitekti-, konstruktori-, KVVK- ja elektrimudeleid. Saate ühele joonisele kokku tuua mitu mudelit, nii et tekib nn koondmudel.

3. Kasutada mitmekülgseid printimisfunktsioone

CADMATIC Electrical -tarkvara mitmekülgseid printimisfunktsioone saab kasutada ka CADMATIC Drawing Vieweris. Saate jooniseid printida mh

  • koos lehe suurusega (saate hõlpsalt vaadata, kui palju paberile mahub)
  • ositi (kui suur joonis tuleb printida väiksemale paberile osade kaupa)
  • või raamprindina (kasutades joonises olevaid valmisraame).

Lihtsalt kasutatavate prindisätete abil saate kohandada väljaprinditavat joonist mitmel moel, näiteks joonejämeduse poolest.

4. Kasutada printimise valmisrutiine CADMATIC Electricali joonistel

CADMATIC Drawing Viewer sisaldab valmiskujul erifunktsioone tarkvaraga CADMATIC Electrical valmistatud jooniste printimiseks.

Saate hõlpsalt liikuda selle tarkvaraga tehtud skeemide eri lehtedel. Skeemi eri lehtede printimine ühest või mitmest joonisefailist on spetsiaalse funktsiooni abil lihtne.

5. Harjutada põhifunktsioonide kasutamist

CADMATIC Drawing Viewerit saate kasutada ka CADMATIC Draw-tarkvara põhifunktsioonide kasutamise harjutamiseks. Rõhutame siiski, et tarkvara Viewer ei sisalda valdkonnaspetsiifiliste CADi programmide funktsioone.

 

Nii saate CADMATIC Drawing Vieweri enda kasutusse

Laadi alla tasuta vaatlusprogramm CADS VIewer