Elektriprojekteerimine paigaldusjoonistel

CADMATIC Electricali abil saad teha nii suuri objekte kui ka väikesi tõhusal ja meelepärasel viisil. Tarkvara mitmekülgsed joonestamis- ja redigeerimisfunktsioonid ning põhjalik andmebaasipõhine arhitektuur muudavad projekteerimise selgeks ja sujuvaks tegevuseks.
 

Keskusten ja ryhmien hallintaKeskuste ja rühmade haldamine

Saad luua ja muuta keskusi ja rühmi nii paigaldusjoonisel, kilbiskeemil, rühmade haldamise dialoogis kui ka projektipuus. Sul on vaja muuta objekti ainult ühes kohas ning tarkvara uuendab seda objekti kõikjal, kus see objekt projektis esineb. Lähtematerjalina saad kasutada ka vanade projektide kilbiskeeme, magistraalskeeme või projektiandmeid. Tõeline kahesuunalisus!

CADMATIC Electricali kilbiskeemide rakenduse abil saad tõhusalt ja veatult luua kilbiskeemid ja nendega seotud kaanelehed. Kilbiskeemide täitmiseks ja muutmiseks saab kasutada arvukaid abifunktsioone ja mahukat sümboliteeki.

ProjektipuuProjektipuus näed projekti kõiki keskusi ja rühmi ühes kohas. Sul on hea ülevaade sellest, kus miski on või peaks olema. Projektipuusse on lisatud ka kõige sagedamini kasutatavad funktsioonid ja navigeerimistööriistad.

Saad kasutada Exceli liidest näiteks hulgiredigeerimiseks ja muuta korraga kasvõi kõik projekti keskusetunnused. Rühmade haldamisel saad järjestada rühmad vastavalt oma vajadusele ja kontrollida, kas rühmad esinevad nii kilbiskeemil kui ka paigaldusjoonistel. Muudatused kajastuvad automaatselt projekti kõikidel joonistel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhtmestus ja elektrotehnilised arvutused

Mitmekülgsed juhtmestuse funktsioonid ja kaablite andmebaasid tuhandete kaablite andmetega aitavad kaabelduse projekteerimisel. CADMATIC Electrical toob arvutustesse ajasäästu ja täpsust.

CADMATIC Electrical abil saate simuleerida kogu projekti kaabeldust ja arvutada automaatselt kaablirühmade pikkused, lühisvoolud, võimsused ja pingelangud. Tarkvara arvestab kõiki korrustevahelisi tõuse ja hargnemisi. CADMATIC Electrical analüüsib ja kontrollib projekte ka elektrotehniliselt ning annab kasutajale teada, kui kaabli pikkus, lühisvool või pingelang ületavad piirmääri.

 

 

Kaabliteed

Saate kaabliteid joonestada ja muuta mitmel viisil nii 2D- kui ka 3D-vaates. Kõigi kaabliteede joonestamise ja muutmise jaoks on üks tööriist, nii et kõik kaabliteedega seotud valikud on korraga nähtaval ja muudetavad. Sisseehitatud reaalajaline kokkupõrkekontroll hoolitseb selle eest, et kokkupõrkeid teiste süsteemidega välditaks juba joonestusetapis – nii kiireneb projekteerimisprotsess ja paraneb kvaliteet.

Dünaamiliste funktsioonide abil saate muuta kas kogu kaabliteedevõrgustikku või selle üksikuid osi ja osade kogumit, näiteks kaabliteetüübi, laiuse, kõrguse, rastri ja tooteandmete kaupa. Saate seda kasutada ka ruumivajaduse reserveerimise mudelites. Naiteks saate projekti algetapis teha mudelisse ruumivajaduse reserveeringud ja hiljem muuta need soovikohasteks kaabliteedeks.

Uuendusliku kõrguste haldamise funktsiooni abil saate teavet kõrguste kohta teiste projekteerijate tehtavates projektides ning saate seda kasutada seadmete või kaabliteede paigutamisel ja muutmisel 3D-režiimis.

 

Tele- ja turvasüsteemide projekteerimine

Lisaks ulatuslikele sümboliteekidele saate kasutada funktsioone, mille abil saab näiteks genereerida seadmetele jooksvaid tunnused. Samuti saate näiteks tulekahjutuvastusskeemi (ahelskeemi) luua plaanivaate põhjal automaatselt. Tänu tsentraliseeritud teabehaldusele ja tootemudelitehnoloogiale värskendab tunnuse või sümboli muutmine plaanivaates ka seadmete esinemiskohti süsteemiskeemidel ja vastupidi.

Kvaliteedi tagamiseks saab kasutada ka ringi- või sektorifunktsioone, millega määratletakse näiteks tulekahju- või infrapunaandurite vms tuvastuspiirkonnad või turvakaamera valvesektorid.

 

Valgustusarvutused DIALuxiga

CADMATIC Electricali ja DIALuxi kahesuunalise lingi abil saate tõhusalt hallata kogu valgustuse projekteerimise protsessi.

CADMATIC Electrical on spetsiaaltarkvara millesse oleme integreerinud ka teisi elektriprojekteerija jaoks olulisi programme. Integreerimised kiirendavad andmete edastamist ja parandavad teabe õigsust. CADMATIC Electricali ja DIALuxi kahesuunalise lingi abil saate tõhusalt hallata kogu valgustuse projekteerimise protsessi. CADMATIC Electricali abil saate hõlpsalt tuua arhitekti IFC-mudelist vajalikud ruumid ja kanda need üle valgustusarvutusprogrammi DIALux. Samuti saate ruumid määrata kiiresti ja lihtsalt CADMATIC Electricalis.

Saate tootemudelitena tuua DIALuxist CADMATIC Electricali valgustite asukohad ja kõrgused, tooteandmed, tehnilised andmed, võimsused, ruumid, ruumivajaduse reserveerimise 3D-mudelid ja valguse jaotuskõverad. Andmeid saab kasutada koos tarkvara teiste funktsioonidega, nt tootemudelite, 3D-genereerimise, võimsuste ja pingelangude arvutuste ja valgustiloenditega.

 

Tootemudelid

Saate dünaamiliselt hallata CADMATIC Electricali eri rakenduste seadmete sümboleid ja mudeleid (2D/3D), tehnilisi andmeid, tooteandmeid ja muid lisaandmeid.

Määratlusi kasutatakse eri toimingutes, nt elektrotehnilise arvutamise, aruannete, 3D ja BIMi ning muude abitoimingute puhul. Tootemudelitele saate lisada soovitud lisaandmed, mis lisatakse automaatselt raportitesse ja BIM-mudelisse. Tootemudeli abil saate projektis vahetada tõhusalt ja tsentraliseeritult tooteid, seadmeid või tootega seotud andmeid.  Andmebaasid tarnitakse koos CADMATIC Electrical Proga.

Kogu projekti tootemudelite esinemiskohti ja reaalajas koguseid hallatakse CADMATIC Electricali projektipuus. Tootemudeleid saate muuta ka projektipuu kaudu ning tänu tsentraliseeritud teabehaldusele saate vajaduse korral kõigi seadmete esinemiskohti automaatselt värskendada.

 

Raportid ja loendid

Projekti andmebaasist saate automaatselt genereerida vajalikud loendid: valgustite, seadmete, kütteseadmete, kaablite ja koguste loendid (tüki- ja meetripõhiselt).

Tarkvara sisaldab valmis standardseid raportimalle. Malle saab ka ise muuta, samuti saate teha omi raporteid. Määrate ise, milliseid andmeid aruandesse soovite. CADMATIC Electrical -projekti saab lisada piiramatult lisateavet ja kõik andmed saab automaatselt ka raportitesse lisada. Samuti saate koostada põhilisi aruandeid joonise kujul, näiteks kaabliühenduste joonised.

Vormige Excel- ja PDF-aruanded oma vajadustele sobivaks. Saate aruandeid vajaliku teabe järgi korraldada ja liigendada. Koguste andmed saate vajaduse korral viia näiteks hinnapakkumiste arvutamise või muudesse programmidesse.