Juhtimisskeemid

Piirikaaviot

Tsentraliseeritud andmehalduse abil saate projektis kasutada ka eelnevate projektide projektiandmeid. Näiteks kui alustate juhtimisskeemide projekteerimist, saate kasutada kõiki seadmeid ja kaableid, mis on selleks ajaks projektile loodud. Andmed saate importida ka Excelist.

Mitmekülgsed joonestus- ja muutmistoimingud ning nutikad sümbolite paigutus-, eemaldus-, teisaldus- ja kopeerimisfunktsioonid teevad juhtimisskeemide projekteerimise meelepäraseks, veatuks ja kiireks. Reaalajas viited ja tunnuste haldamine teevad projekteerija igapäevatöö lihtsamaks. Tarkvara annab vabaduse valida eri esitlusviiside vahel, nt ühe- või mitmejoone skeemid.

Excel kui CADMATIC Electricali partner

Juhtimisskeemide genereerimisega saate luua CAD-skeemid kiiresti nt kliendilt saadud alusskeemide ja Exceli tabelite põhjal. Saate Exceli kaudu teha mugavalt hulgimuudatusi ning Exceli nutika impordi- ja eksporditoimingu abil importida projekti lähteandmed Excelist CADMATIC Electricali ja projektiandmed Electricalist Excelisse.

Tootemudelid ja toodete andmebaasid

Tootemudelite abil saate hallata projekti seadmeid, nende sümboleid eri rakendustes, tooteandmeid, tehnilisi andmeid, kontakte, andmesilte ja muud lisateavet. Projekti tootemudeleid saab kasutada ka projektipuu kaudu. Projektipuust leiate hõlpsalt kõigi projekti paigutatud tootemudelite esinemiskohad ning nende reaalajas kogused kogu projektis.

Kui paigutate projekti tootemudeli, tuuakse kõik tootega seotud andmed ja graafika projekti käsutusse. Tootemudelid hõlbustavad näiteks projekti seadmete kasutamist ja muutmist: tootemudeli vahetamisega saate muuta kogu projekti seadmetega seonduvat teavet. Muutmine saab kiiremaks ja kvaliteetsemaks.
 

Raportid ja loendid

Saate CADMATIC Electricali juhtimisskeemidest ja andmebaasidest automaatselt genereerida mitmesuguseid ühendusskeeme ja loendeid (sh kaablite, juhtmete, klemmliistude ühendamisjoonised, seadmete, kaablite ja andmesiltide loendid). Aruanded saab genereerida otse CADMATIC Electricali joonisefailidesse, Excelisse või PDF-faili.

Saate määrata, millised andmed kaasatakse lõplikku loendisse, ning aruandetööriista abil saate projektiteavet lisaks vajadust mööda rühmitada ja filtreerida. Saate luua oma raportimalle või kasutada tarkvaraga kaasas olevaid. Mitmekeelsus ja avatud liidesed teevad võimalikuks integreerimise muude teabesüsteemidega ning projekteerimisteabe mitmekülgse aruandluse.