Tööstuse elektri- ja automaatikaprojekteerimine

CADMATIC Electrical on tööstuse nõudlike vajaduste jaoks loodud valmis tervikpakett.

CADMATIC Electrical sobib laialdaselt tööstuse erinevate elektri- ja automaatikaprojekteerimise vajadusteks, nagu tööstuslik elektrifitseerimine, mõõteseadmete ning masinate automatiseerimise ja loogika projekteerimine.

CADMATIC Electricali abil koostad tõhusalt juhtimisskeemid, tabelid ja loendid, ning keskuste koostejoonised.

Seadmete ja masinate juhtimine

Joonesta targalt, halda tunnuseid ja liitmikke joonise- ja projektipõhiselt. Reaalajas toimiv projektipuu aitab hallata viiteid ning seadmete, kaablite ja lülituste esinemisi. Süsteem uuendab rist- ja kohaviiteid automaatselt. Kasuta ka olemasolevaid skeeme või loo andmebaasi või Exceli faili abil valmiskujul malliskeemid.

PLC ja automaatikasüsteemid

Määratle I/O struktuuri ja kaartide kanalite ühendused andmebaasis ning kasuta skeemidest saadavaid lähteandmeid. Kahesuunaline andmeedastus tagab andmete õigsuse nii andmebaasis kui ka joonisel (juhtimisskeemid, kilbi koostejoonised, tehase paigaldusjoonised). Lähteandmeid saab importida ka Exceli failist ja koostada I/O-loendid nii Exceli kui ka PDF-failina.

Mõõteseadmed

Mõõteseadmete ühendusskeeme ja seadmete protsessiandmeid saad hallata standardsete lisaandmete abil. Saad importida projekti lähteandmed Exceli failist ning anda vastavad andmed üle ka projekti teistele osapooltele. Tark andmeimport tagab muutunud andmete haldamise. Andmebaasi ja jooniste vaheline seos tagab skeemide ajakohasuse. Skeeme saab luua ka andmebaasi või Exceli faili abil.

Kilbid ja korpused

Kilpide koostejoonised saad luua 2D/3D-s. Kilpide projekteerimisel võid kasutada mujal projektis loodud andmeid (nt juhtimisskeemides). Kasutades projekteerimisel tegelikke mõõtmeid, näed lõppteostuse tegelikku ruumivajadust. Lähteandmed saad importida ka Exceli failist. 3D-s saad kasutada tegelikke või kohatäitemudeleid.

Paigaldusjoonised

Saad kasutada oma projektides põhjalikke BIM-funktsioone. Tänu suurepärasele ühilduvusele saad importida projekti abimaterjaliks teiste osapoolte projekte ja kasutada nendes olevat teavet (sh kõrguseandmeid). Saad projekteerida 2D/3D-vaates kaabliteid, valgustust jne. Soovi korral saad anda oma projekti edasi sertifitseeritud IFC-vormingus (BIM).

Andmehaldus

CADMATIC Electrical on turu ainus elektri- ja automaatika valdkonna projekteerimistarkvara, milles saab erinevate valdkondade projekteerimisandmeid keskselt hallata. Seetõttu on kogu projekteerimismeeskonna käsutuses ühtne teave. Parem kvaliteet saavutatakse seega senisest veelgi kulutõhusamalt.

Süsteemiintegratsioon

CADMATIC Electricali avatud liidesed võimaldavad projekteerimissüsteemi ühendamist muude infosüsteemide (nt PDM-, PLM- ja ERP-) osaks. Vajaduse korral kohandame kliendikohaselt andmeedastust meie olemasolevatesse süsteemidesse, nii et lõpptulemus oleks kliendi protsesside jaoks sobiv.